Plynové

Propán a propán-bután sú plyny, ktoré sa pri vykurovaní domov dovážajú autocisternami do zásobníkov inštalovaných pri vykurovaných objektoch. Toto palivo je alternatívou zemného plynu, avšak v porovnaní s ním je drahšie. Nespornou výhodou je jednoduchá obsluha. Používajú sa na menej dostupných miestach, alebo miestach bez klasickej plynovej, či elektrickej prípojky.

Zemný plyn poskytuje najväčší komfort, pretože si v podstate nevyžaduje žiadnu obsluhu. Predpokladá sa, že jeho cena bude stále rásť, vzhľadom na fosílny charakter a obmedzené zdroje tejto suroviny.

Všeobecne plynné palivá sa zaraďujú medzi ušľahtilé palivá. Majú pomerne vysokú výhrevnosť a poskytujú možnosť dobrej regulácie výkonu zdroja a automatizácie prevádzky. Moderné kotle vylučujú možnosť nebezpečného úniku plynu. Stavebník však musí vedieť, že priestor s plynným spotrebičom by mal byť odvetraný a mal by umožňovať prípadný únik paliva. Je dobré vedieť, že kým zemný plyn je ľahší ako vzduch, sú skvapalňované plyny ťažšie a pri úniku majú tendenciu zhromažďovať sa napríklad v podzemných podlažiach.

Plynové kotle podľa konštrukcie spaľovacej komory sa delia na spotrebiče s otvorenou spaľovacou komorou a s uzavretou komorou (turbo kotly). Výhodou turbo kotlov je, že neodoberajú kyslík z miestnosti a nevyžadujú komín.

Ohrev vody

Vo vzťahu k ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV) kotle môžu byť bez okruhu na prípravu TÚV, so vstavaním zásobníkom, zvyčajne o objeme 45 – 60 l a tzv. kombinované kotle so samostatným okruhom prietokového ohrevu TÚV. Posledné sa používajú tam, kde je sústredený malý počet odberov TÚV blízko kotla (jedna kúpeľňa). Ak je v kúpeľni vaňa, potom výkon kotla by mal byť minimálne 24 kW, nezávisle od požiadavky z hľadiska tepelných strát.

Kotle s malým vstavaným zásobníkom je vhodné použiť tam, kde predpokladáme, že objem TÚV v zásobníku postačuje na osobnú hygienu (sprchovanie) a po jeho vyčerpaní bude postačovať prietokový ohrev so zníženou teplotou alebo prietokom. Ak sa osobitný výtok TÚV (kuchynský drez, umývadlo) nachádza pomerne ďaleko od zdroja tepla je vhodnejšie použiť samostatný malý zásobníkový ohrievač TÚV o objeme 5 až 15 l.

Kotle bez osobitného okruhu TÚV je možné kombinovať s nepriamovýhrevnými zásobníkovými ohrievačmi, napojenými na rozvod ÚK.

Vybavenie plynových kotlov

Čo sa týka vybavenia kotlov na plynné paliva, je možné zakúpiť si kotol so vstavanou expanznou nádobou, obehovým čerpadlom, poistným ventilom dokonca aj integrovaný s nepriamovýhrevným zásobníkom TÚV alebo aj samostatný kotol bez tohoto vybavenia. Zabudovaná výbava vyhovuje pomerom vykurovacej sústavy v prevažnej väčšine domov. Predsa však, projektant by mal prepočítať parametre a v prípade potreby navrhnúť opatrenia. Kotle bez výbavy predpokladajú, že projektant musí spraviť prepočty a navrhnúť "na mieru šité" zariadenia.

 

Moderný vykurovací systém

Z hľadiska energetickej úspornosti a ochrany životného prostredia sa ako optimálne ukazujú systémy nízkoteplotného sálavého vykurovania (napr. podlahové vykurovanie), ktoré využíva okrem klasického aj alternatívne palivo. Populárnymi sa stali kondenzačné kotly, ktoré využívajú teplo spalín. Pri úvahách či investovať alebo neinvestovať peniaze do drahšieho kondenzačného kotla hovorí za všetko výpočet, ktorý jednoznačne preukazuje výhodnosť zariadenia. Napríklad 300 kilowatový kondenzačný kotol v dvojkotlovej zostave ušetrí pri špeciálnom zapojení až 25 000 m3 plynu ročne. Obdobie niekoľkých rokov návratnosti investícií za kondenzačný kotol, ktoré sa zvyšovaním cien vstupných energií neustále skracuje, tvorí len zlomok životnosti zariadenia. Úspory paliva za 20 rokov prevádzky niekoľkonásobne vynahradia jednorazovú investíciu do nákupu kotla.

Činnosť kondenzačného kotla: horúce spaliny, ako produkt horenia paliva, môže tradičný kotol ochladiť len v obmedzenej miere. Ochladenie nesmie prekročiť hodnotu, pri ktorej by vodné pary prítomné v spalinách začali v kotle kondenzovať. Kondenzát je totiž slabou kyselinou, ktorá spôsobí koróziu a poškodenie kotla vyrobeného z bežných ocelí. Spaliny odchádzajúce z kotla musia mať pomerne vysokú teplotu, táto strata tzv. citeľného tepla je u moderných kotlov okolo 7 % a ich účinnosť sa potom pohybuje na úrovni 93 %. Vnútorné plochy kondenzačného kotla sú však vyrobené z odolných antikoróznych ušľachtilých ocelí, preto v ňom ochladzovanie spalín nie je limitované.Ak teplota kotla klesne pod tzv. rosný bod, vodná para v spalinách začne kondenzovať a odovzdávať kotlu teplo tejto skupenskej premeny, tzv. kondenzačné teplo. Pri spaľovaní zemného plynu má toto teplo v pomere s citeľným teplom hodnotu 11 %. Teda kondenzačný kotol má pri využívaní citeľného aj kondenzačného tepla hraničnú hodnotu účinnosti až 111 %. Pritom, samozrejme, nevzniká žiadne perpetum mobile, základňa 100 % však bola historicky definovaná len pre citeľné teplo spalín. Je zrejmé, že hospodárnosť kondenzačného kotla sa zlepšuje v spolupráci s nízkoteplotnými vykurovacími systémami. Tieto dokážu vychladiť vratnú vodu do kotla na veľmi nízke teploty a účinnosť spalovania paliva môže vtedy dosahovať až cca 109 %.