Na kvapalné palivá

Do tejto kategórie patria kotle na ťažký alebo ľahký vykurovací olej, prípadne na motorovú naftu.

Takýto spôsob vykurovania je na Slovensku zriedkavý aj keď výhrevnosť kvapalných palív je pomerne vysoká. Výhrevnosť ťažkého vykurovacieho oleja má hodnotu 36000 až 41000 kJ/kg, pri ľahkom vykurovacom oleji je to 46000 kJ/kg a výhrevnosť motorovej nafty je 42000 až 46000 kJ/kg.

V zahraničí je veľmi obľúbený extra ľahký odsírený vykurovací olej s koncentráciou síry okolo 0,2 % a výhrevnosťou okolo 42000 kJ/kg. To znamená, že na výrobu 1GJ tepla spotrebujeme 27,3 l takéhoto paliva. Extraľahký vykurovací olej nevylučuje parafíny a nemusí sa predhrievať pred spaľovaním.

Podmienkou vykurovania kvapalným palivom je zmluvný vzťah s dodávateľom takéhoto paliva. Vykurovanie kvapalnými palivami je ľahko regulovateľné prísunom paliva do spaľovacej komory a môže byť automatizované.

 

 

Účinnosť kotlov na kvapalné palivo je od 70 % pri starších typoch do 92 % pri moderných zariadeniach. V súčasnosti trh ponúka nízkoteplotné olejové vykurovacie zariadenia s vyššou účinnosťou porovnateľnou s účinnosťou plynových kondenzačných kotlov. Tieto zariadenia umožňujú nižšie teploty teplonosného média t.j. 50 °C oproti klasickým teplotným spádom 70 až 90 °C.

Podobne ako pri plynových kotloch sa TÚV môže pripravovať v zásobníkových ohrievačoch samostatných alebo integrovaných s kotlovým telesom.

Pri vykurovaní kvapalnými palivami je nutné zabezpečiť spoľahlivé skladovanie paliva. V rodinných domoch je možne použiť špeciálne nepriepustné dvojvrstvové plastové nádrže z odolných PE materiálov. Nádrže musia byť vybavené bezpečnostným zariadením. Ich umiestnenie a veľkosť musí navrhnúť odborník.