Elektrické

Elektrické vykurovanie patrí nesporne k "lákavým" systémom vykurovania. Je čisté, bezpečné, výkonné s regulovateľnou prevádzkou, nenáročné na obsluhu, väčšinou nehlučné a estetické.

Cena za vyprodukovanie 1 kWh energie na vykurovanie je pri elektrickom systéme drahšia, ako pri iných spôsoboch vykurovania - do úvahy však je potrebné brať nižšie obstarávacie a prevádzkové náklady (absentujúce náklady na komín, kotolňu, žiadne straty tepla v rozvodoch a „ohrievaní“ vzduchu v komíne, ohrievaní vody v systéme UK, minimálna údržba a dlhšia životnosť systému). Moderné elektrické vykurovanie je takisto veľmi presne regulovateľné, čo prispieva k ďalšiemu znižovaniu nákladov. Pri novostavbách a dobre izolovaných domoch môžu byť elektrické vykurovacie systémy z hľadiska nákladov veľmi výhodné.

Elektrické konvektory

V štátoch s vysokým stupňom rozvoja elektrického vykurovania sú najrozšírenejším zdrojom tepla konvektory. Skladajú sa z kovového plášťa, termostatu a tepelného odporového článku. Používajú sa s prirodzeným alebo núteným pohybom vzduchu. Majú pomerne širokú škálu individuálnych menovitých výkonov - od 500 do 3000 W. Najvýhodnejšie sa umiestňujú pod okná alebo na obvodovej stene. Vykurovanie pomocou konvektorov patrí medzi investične najlacnejšie vykurovacie systémy. Veľmi výhodné je ich použitie aj v rekreačných objektoch, v ubytovniach, hoteloch, v objektoch s prerušovanou prevádzkou, kúpeľniach a pod. Výhodou je aj to, že vykurovací systém v objekte možno budovať postupne, pretože každá miestnosť je vykurovaná nezávisle.

Elektrické infražiariče

Tradične sa používajú pre vyhrievanie veľkých výrobných hál, ale v súčasnosti prenikajú aj do domácností. Výhodne ich možno použiť na vykurovanie (temperovanie) sociálnych zariadení, kúpelne a toalety, alebo v budovách bez vykurovacieho systému ako úspornejšiu alternatívu elektrických konvektorov, resp. iných lokálnych vykurovacích systémov. Predávajú sa vo forme panelov (buď nástenných, alebo samostatne stojacích), stĺpov, visiacej gule, ap. v rôznych veľkostiach.

K výdaju tepla z infračerveného žiariča dochádza prostredníctvom tepelného sálania. Vyžarované infračervené vlny prenášajú tepelnú energiu bezprostredne bez transportných strát na všetky pevné telesá v oblasti sálania - teda tiež na nás, obklopujúce steny a murivo, pričom teplota vzduchu sa nezvyšuje.

Výhody infračerveného vykurovania: povrchová teplota stien je vyššia ako priestorová teplota vzduchu, nedochádza teda ku kondenzácii vody a zabraňuje sa vzniknutiu živnej pôdy pre tvorbu plesní. Vzduch v miestnosti sa nezohrieva, teda necirkuluje a nevíri prach, ostáva konštantne vlhký. Tepelný skok v miestnosti je len 0,4 °C. Toto vykurovanie nemá žiadny nábehový čas, pri jeho zapnutí cítime zvýšenie teploty okamžite, pri vetraní nedochádza k tepelným stratám, výhodou sú aj kompaktné rozmery, jednoduchá inštalácia a prakticky žiadna údržba.

Elektrické podlahové kúrenie

Podlahové kúrenie patrí k nízkoteplotným vykurovacím systémom, kombinuje sálavú a cirkulačnú vykurovaciu zložku. Elektrické podlahové kúrenie je tvorené elektrickými termokáblami zabudovanými v podlahe (niektorí výrobcovia ponúkajú zabudovanie do všetkých druhov podláh), napájacím a regulačným systémom.

Pri podlahovom kúrení je cirkulácia vzduchu vyvolaná prirodzeným pohybom vzduchu nahor výrazne nižšia ako pri vykurovaní klasickými vykurovacími telesami (radiátormi, konvektormi). V miestnosti je lepšie rozvrstvenie tepla a nižšie vírenie prachu. Podlahové vykurovanie má pomerne dlhý nábehový čas a zotrvačnosť. Vzhľadom na rovnomernejšie rozvrstevnie tepla vytvára (po vyhriatí stien) lepší pocit tepelnej pohody. Častá je kombinácia podlahového vykurovania s iným vykurovacím systémom (na zabezpečenie dostatočnej pružnosti v niektorých priestoroch domu).

Výhodou elektrického podlahového kúrenia sú nižšie inštalačné náklady (nie je potrebný kotol, rozvody atď.), žiadne straty vedením (teplo vzniká priamo v termokábloch zabudovaných v podlahe), presné, elektronicky riadené regulovanie (niektorí výrobcovia ponúkajú okrem ovládania vykurovania počítačom aj na diaľku mobilným telefónom).

Pre menšie miestnosti (kúpeľne v bytových domoch) výrobcovia ponúkajú tzv. elektrické termorohože, ktoré majú podobný princíp činnosti ako podlahové kúrenie.