Úspora energie

Energetická náročnosť Slovenska je jedna z najvyšších v Európskej únii. Tento údaj je dôkazom vysokého potenciálu úspor a to najmä v našich domácnostiach. Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje za rok 22 177 kWh energie /na 120m2 - ročné náklady na palivo a energiu pre rodinný dom v r. 2016/.

Dočkali sme sa, a už aj na Slovensku začínajú byť zaujímavé Obnoviteľné zdroje energie, o možnosti získania dotácií v rámci projektu Zelená domácnostiam sa dozviete na našej stránke TU.

Ako však možno bez väčších zmien a investícií zmeniť vašu domácnosť k lepšiemu a ušetriť na energiách? eFilip vám ponúka niekoľko tipov.

Každá domácnosť je však iná, preto vám odporúčame návštevu poradcu. Takéto stretnutie odhalí najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
Bezplatné poradenstvo vám pomocou analýzy domácnosti a vďaka inovatívnym technológiám dokáže ušetriť stovky eur mesačne.
Detailným zmeraním rôznych energetických ukazovateľov - spotreba elektriny, spotreba plynu, spotreba vody, ohrev vody, vykurovanie, bezpečnosť - vyhodnotí aktuálnu spotrebu a financovanie energií.

Výsledkom bezplatného innogy Energetického poradenstva je výstupná správa, ktorá identifikuje reálnu spotrebu a náklady domácnosti na energie. Na základe tejto správy expert vypracuje návrh riešení pre zvýšenie úspor a odstránenie bezpečnostných rizík šitý na mieru individuálnych potrieb vašej domácnosti.

Máte záujem o bezplatné energetické poradenstvo? Vyplňte formulár a náš partner, spoločnosť innogy Slovensko s.r.o., vás bude kontaktovať, aby ste si dohodli termín realizácie poradenstva, ktorý bude vyhovovať vám.

Zopár jednoduchých tipov ako ušetriť:

Riaďte svoju domácnosť pomocou inteligentných smart zariadení

Pomocou vášho telefónu dnes môžete regulovať teplotu v domácnosti, vypínať svietiace lampy a pod.

Nakupujte energeticky efektívne spotrebiče

Vždy si pred kúpou zistite energetickú kategóriu spotrebiča, najlepšie spravíte, ak kúpite spotrebič z triedy A+ a A++

Chladnička by mala byť na chladnom mieste

Pri nesprávnom umiestnení chladničky je thermostat nútený neustále pracovať a brať elektrickú energiu

Elektroniku nenechávajte v pohotovostnom režime a odpojte ju zo siete.

Ušetríte 5 - 10 percent energie.

Vodu na varenie nechajte zovrieť v rýchlovarnej kanvici.

Ak máte elektrickú varnú platňu, oplatí sa nechať vodu najprv zovrieť a až potom vliať do hrnca.

Rozmrazujte mrazničku...

Ak sa v mrazničke vytvorí vrstva ľadu, začne silno stúpať spotreba energie. Rýchlo tvoriaci sa ľad a námraza prezrádza priepustnosť dverí. Nezabudnite preto raz za čas skontrolovať aj tesnenie.

Keď zohrievate vodu v kanvici zohrejte len také množstvo, ktoré ihneď spotrebujete

Čím viac vody v konvici je, tým väčšiu energiu potrebuje k jej zohriatiu

Vypínajte zo zásuvky aj nabíjačky na telefón či tablet

Energiu aj čas ušetrí tlakový hrniec

Usporíte ním aj 60 percent z energie aj svojho drahocenného času

Potraviny nerozmrazujte v mikrovlnke

Rozmrazovanie v mikrovlnke žerie vela energie. Radšej ich vyberte a rozmrazte vopred.

Pri pečení v elektrickom sporáku skúste trúbu vypnúť skôr ako je jedlo hotové

Pokrm sa aj tak dopečie zvyšným teplom

Pri každom otvorení dvierok na sporáku uniká asi 20% tepla

preto sa naučte jedlo počas pečenia pozorovať zvonku.

Ak v zime vetráte, vetrajte rýchlo a intenzívne,

vzduch sa vymení a steny zostanú teplé.

Čím starší radiátor, tým horšie

staré radiátory je vhodné vymeniť, dokúpte si aj merač tepla

Keď ste dlhšie preč, vytiahnite chladničku zo zásuvky

a odneste zvyšok jej obsahu k susedom (dá sa to spojiť s rozmrazovaním)

Zateplený byt či dom s kvalitnými oknami

dokáže ochrániť tepelné úniky až o 30 až 40 percent

Variť na plyne je lacnejšie a šetríte tým prírodu.

Straty energie sú vďaka priamemu spaľovaniu viditeľne menšie a plyn sa ľahšie reguluje.

Práčka musí stáť na rovnom a pevnom podklade,

inak sa predlžuje čas odstreďovania a zvyšuje spotreba elektriny.

Používajte úsporné žiarovky

Ak varíte, varte s pokrievkou,

jedlo bude rýchlejšie hotové a miniete menej plynu či elektriny

Ak odchádzate ráno do práce vypnite v domácnosti celú rozvodku

nebudete mať ani minimálny odber - ak zapojíte viaceré zariadenia do rozdvojky s vypínačom, pomôžete sebe aj životnému prostrediu.

Kvapkajúcu batériu okamžite vymeňte

za jeden mesiac môžete takto stratiť až 170 litrov vody.

Perte vždy plne naloženú práčku,

každé jedno pranie si vyžaduje veľké množstvo vynaloženej energie

Riad umývajte v umývačke riadu (ak ju máte),

môžete vďaka nej ušetriť veľké množstvo vody a teda aj peňazí

Bielizeň žehlite vysušenú “tak akurát”.

Až o 40 % sa zvýši spotreba energie, ak žehlíte presušenú alebo, naopak, veľmi vlhkú bielizeň

Na žehlenie si vyberte žehličku s čo najväčšou intenzitou naparovania

a ušetríte tak čas, prácnosť aj energiu

Ak vymeníte stolový počítač za notebook, urobíte dobre

je to podstatne menší "žrút" energie


OZE – Obnoviteľné zdroje energie

Energia z biomasy

Najväčší podiel až 35% z celkového technicky využiteľného potenciálu pripadá na biomasu s hodnotou 40 453 TJ/r (11 237GWh/rok). V našich podmienkach je reálne používať na energetické účely lesnú biomasu vrátane energetických porastov, poľnohospodársku biomasu, odpady z drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu a odpadovú biomasu z priemyselnej a komunálnej sféry.

Vodná energia

Celkový technicky využiteľný potenciál vodnej energie - ak uvažujeme všetky vodné elektrárne - predstavuje 23 786 TJ/ rok (6 607 GWh/rok), čo je takmer 20,4 % z celkového potenciálu OZE. V prípade, že k obnoviteľným zdrojom priradíme len malé vodné elektrárne, TVP vodnej energie poklesne na 3 722 TJ/rok/rok (1 034 GWh/rok) čo činí 3,2% z celkového potenciálu OZE. Takmer 40,8 % potenciálu vodnej energie predstavujú toky patriace do povodia Váhu. Povodie Hrona má podiel 34,44 %, Bodrog a Hornád 17,8 %. Na povodie Dunaja pripadá 6,76 %-ný podiel. Všetky uvedené podiely jednotlivých povodí sa vzťahujú na malé vodné elektrárne do 10 MW (3 722 TJ/rok). Celkový teoretický hydroenergetický potenciál na Slovensku predstavuje 13 679 GWh/rok. Značná časť vodnej energie je rozptýlená v malých vodných tokoch, preto je využiteľná len v malých vodných elektrárňach s výkonom nižším ako 10 MW.

Geotermálna energia

Takmer rovnaký podiel na TVP ako celá vodná energia má geotermálna energia s hodnotou 22 680 TJ/rok (6 300 GWh/rok). Geotermálna energia sa tak stáva druhým najväčším OZE na Slovensku. Slovensko má dobré podmienky pre rozvoj a využitie energie geotermálnych vôd. Na základe výskumu a prieskumu je na území Slovenska vyčlenených 25 perspektívnych oblastí s akumuláciou geotermálnych vôd s teplotami od 25°C do 150°C. Prevažná časť oblastí má teplotu vôd vhodnú pre vykurovanie bytov a priemyselných priestorov.

Slnečná energia

Množstvo slnečnej energie dopadajúcej na územie SR je približne 200-násobne väčšie ako je súčasná spotreba primárnych energetických zdrojov u nás. Po zvážení reálnych možností inštalácie slnečných kolektorov a využívania fotovoltaických článkov je stanovený technicky využiteľný potenciál slnečnej energie na 5 200 GWh/rok (18720 TJ/rok), čo je zhruba 16 % z celkovej hodnoty OZE pre SR. Z toho 70 % by sa malo využiť v termálnych solárnych systémoch s kolektormi.

Veterná energia

Potenciál veternej energie je v SR malý, s hodnotou 605 GWh/ rok sa podieľa na celkovom potenciáli 1,9 %. Je to dané tým, že na Slovensku je z hľadiska vhodných veterných podmienok málo vyhovujúcich oblastí a konkrétnych lokalít. Všeobecne sa udáva, že prijateľné podmienky na využívanie veternej energie majú lokality, kde je priemerná celoročná rýchlosť vetra vyššia ako 6,5 m/s, čo na Slovensku predstavuje len 191 km2, čo je len 0,39 % z celkovej rozlohy Slovenska. Lokality s nižšími rýchlosťami sa považujú za slabé.
Oblasti, kde je z hľadiska rýchlosti vetra najvýhodnejšie inštalovať veterné turbíny, majú však na to najhoršie podmienky z hľadiska technickej realizácie.