Solárna mapa slovenska

Z pohľadu využívania slnečnej energie prostredníctvom slnečných kolektorov nie je veľký rozdiel medzi jednotlivými regiónmi Slovenska. Najviac slnečného žiarenia zaznamenávame počas celého roka na juhu Slovenska, najmenej Orave a Kysuciach,   pričom rozdiel medzi najchladnejšími a najteplejšími regiónmi v dopadajúcom množstve energie je len približne 15%.

slnecnamapa.gif 

Obr.: Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na Slovensku

Ako príklad zanedbateľných rozdielov medzi severom a juhom krajiny uvádzame sumárny prehľad denného a ročného množstva slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2 za rok v meste Komárno a v Kysuckom Novom Meste, kde rozdiel tvorí len 13%. Viac ako na región je preto potrebné zamerať sa skôr na samotné umiestnenie kolektorov na vhodnom nezatienenom a južne orientovanom mieste. Problematické môžu byť tiež úzke doliny s častou inverziou spôsobujúcou hmlisté počasie, brániace prieniku slnečných lúčov. 

Komárno

Kysucké Nové Mesto

Mesiac

Množstvo žiarenia pri optimálnom sklone
[Wh / m2 . deň]

Mesiac

Množstvo žiarenia pri optimálnom sklone
[Wh / m2 . deň]

Január

1476

Január

1442

Február

2368

Február

2263

Marec

3507

Marec

3246

Apríl

4777

Apríl

4156

Máj

5318

Máj

4715

Jún

5586

Jún

4662

Júl

5930

Júl

5059

August

5331

August

4519

September

4542

September

3657

Október

3250

Október

2926

November

1751

November

1563

December

1107

December

1066

Celý rok

3752

Celý rok

3278

Rozdiel: 13 %

Tab.: Príklad množstva dopadajúceho slnečného žiarenia na 1 m2 povrchu krajiny.

 

Slnko k službám  - je osvetová kampaň na podporu využitia slnečnej energie na Slovensku. Kampaň je podporená EU - PHARE.

slnkoksluzbam_logo.gif
Kontakt:
e-mail: office@ecb.sk
web: www.slnecnaenergia.sk
tel: 02 - 593 000 91

Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35, BA 831 01