Komponenty solárnych systémov

Zásobníky teplej vody (bojlery)

Len zriedka je intenzita slnečného žiarenia v súlade s potrebou tepla. Bojler na teplú vodu slúži na akumuláciu tepla a skladovanie teplej vody pred jej využitím. Od klasických zásobníkov sa líši najmä väčším objemom - solárne systémy pracujú s nízkopotenciálovým teplom a preto potrebujú väčšie objemy na akumuláciu tepla.

Obsahuje výmenník tepla napojený na solárny okruh, ktorý odovzdáva teplo získané z kolektorov a ohrieva vodu, prípadne v kombinovaných systémoch aj druhý výmenník tepla zabezpečujúci doohrev vody z klasického systému.

Najčastejším konštrukčným tvarom je stojatý, štíhly valcový oceľový zásobník, ktorý umožňuje ukladanie vody vo vrstvách s rôznymi teplotami.

  • Vnútro zásobníka musí byť opatrené ochrannou vrstvou odolnou voči korózii a musí spĺňat potravinárske predpisy,
  • úniku tepla zamedzuje tepelná izolácia hrubá minimálne 50 mm
  • straty tepla môže spôsobiť aj smerom nahor vyčnievajúci odber teplej vody. Preto musí byť vybavený takzvaným termosifónom (kus rúry v tvare U) prípadne musí byť aspoň vedený vodorovne. Termosifón zabraňuje cirkulácií vody, ktorá stúpa v rúre nahor, na stene potrubia sa opäť ochladzuje a klesá späť do zásobníka.

Potrubné rozvody

Rozvody predstavujú v obvyklých prípadoch medené rúrky s priemerom 18 až 22 mm (v závislosti od veľkosti kolektorového poľa), ktoré sa spolu s dvojžilovým káblom (0,75 až 1,5 mm2) pre pripojenie snímača teploty v kolektore vedú v jednej inštalačnej šachte, prípadne v nepoužívanom ťahu komína, z miestnosti technického zariadenia domu až po solárne zariadenie. Aby sa predišlo stratám, je potrebné potrubia po celej dĺžke opatriť teplovzdornou (až 180°C) izoláciou z minerálnej vlny podlepenej hliníkom s hrúbkou minimálne 20 mm.

Expanzné nádoby

Expanzná nádoba je nevyhnutným prvkom solárneho systému. Musí byť namontovaná do dobre tepelne izolovaného solárneho okruhu a musí byť dimenzovaná tak, aby mohla  prijať celú teplonosnú kvapalinu obsiahnutú v slnečných kolektoroch, nachádzajúcu sa v lete počas pokoja v odparenom stave. Spojenie expanznej nádoby s kolektorom musí byť neuzatvárateľné, pričom nádrž zachytáva zmeny objemu solárnej kvapaliny, ktoré sú vyvolané zmenami teploty.

Obehové čerpadlo

Obehové čerpadlo má spotrebovať čo najmenej energie, preto je potrebné predchádzať predimenzovaniu jeho výkonu. Čerpadlá, ktoré ponúkajú výrobcovia zriadení v rámci hotových systémov majú dostatočné výkonové rozpätie. Pomocou troch až štyroch prepínateľných výkonových stupňov môže byť objemový prietok zvolený tak, aby pri maximálnom výkone kolektora – pri silnom slnečnom žiarení – vznikol teplotný rozdiel medzi prítokom a spätným tokom asi 8 – 12°C a síce pri strednom stupni, takže v prípade potreby sa môže ešte prepnúť smerom nahor alebo nadol. Príkon obehového čerpadla obvykle nie je väčší než 65 W.

Regulácia

Ovládanie solárneho systému je u väčšiny výrobcov zabezpečené pomocou elektronického regulátora, ktorý zabezpečí komfortné, pohodlné a najmä jednoduché nastavenie a prevádzku celého systému.

 

Popis slnečných kolektorov nájdete v sekcii Druhy slnečných kolektorov

Slnko k službám  - je osvetová kampaň na podporu využitia slnečnej energie na Slovensku. Kampaň je podporená EU - PHARE.

slnkoksluzbam_logo.gif
Kontakt:
e-mail: office@ecb.sk
web: www.slnecnaenergia.sk
tel: 02 - 593 000 91

Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35, BA 831 01