Trombeho stena

Idea Trombeho steny vychádza z princípu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia a jeho následnej distribúcii do priestoru interiéru.

Skladba Trombeho steny:

- presklená plocha prekrývajúca stenu budovy,
- vzduchová medzera
- akumulačná stena (stena miestnosti), v spodnej a hornej časti je vhodné umiestniť vetracie klapky na prívod studeného vzduchu z miestnosti a ohriateho vzduchu späť do miestnosti…

trombeho_3.gif   trombeho_2.gif

Princíp činnosti

Počas slnečného dňa tepelné žiarenie preniká zasklenou stenou, akumulačná stena sa „nabíja teplom“. Zároveň, pri otvorenej vetracej klapke v spodnej časti miestnosti studený vzduch od podlahy miestnosti preniká do vzduchovej medzery medzi zasklením a akumulačnou stenou, prehrieva sa a horným otvorom sa vracia naspäť do miestnosti.

Počas chladnej časti dňa (v noci) akumulačná stena distribuuje naakumulované teplo do miestnosti. Vetracie klapky sú uzavreté, čím sa zabraňuje tepelným stratám z miestnosti.

Počas zamračeného dňa ostávajú vetracie klapky na miestnosti uzatvorené, čím sa zabraňuje prúdeniu vzduchu do Trombeho steny a tepelným stratám z miestnosti.

Počas horúcich letných dní sa otvára ďalšia vetracia klapka do exteriéru vo vrchnej časti presklenia, ktorá odvádza prehriaty vzduch von, Trombeho stenu ochladzuje a zároveň prevetráva interiér.

Variácie

Prevádzku takéhoto prirodzeného slnečného kolektoru možno vylepšiť:

  • inštalovaním absorbčnej plochy umiestnenej na akumulačnej stene, ktorá efektívnejšie zachytáva slnečné žiarenie (prípadne ho využíva na predohrev vody ap.), prípadne selektívnej absorbčnej plochy
  • inštalovaním efektívneho tienenia, prekrytia presklenej plochy, alebo izolačného prekrytia, ktoré zamedzuje únikom tepla v noci, počas nedostatku slnka a prehrievaniu v lete,
  • elektrickými ventilátormi s termostatom umožňujúce riadiť odvod/prívod vzduchu z/do miestnosti, ap.