Pravidlá solárneho projektovania

Solárne pravidlo  1

Orientácia domu musí byť plánovaná precízne s rešpektovaním slnečných podmienok miesta. Za použitia kompasu a dôkladných pozorovaní ako aj teoretických polôh a sklonu slnečných lúčov navrhnite polohu domu tak, aby bolo možné využívať slnečné lúče z juhu, východu a západu čo najdlhšie obdobie roku.

Solárne pravidlo  2

Vychádzajte z obdobia 12 mesiacov. Pri návrhu solárneho domu zapracujte využite ku svojmu prospechu zmeny sklonu slnečných lúčov počas roku a iné sezónne prírodné cykly.

Solárne pravidlo  3

Zabezpečte efektívnu a dostatočnú akumulačnú masu (masívna podlaha, akumulačná stena) na akumulovanie a skladovanie tepelných ziskov počas dňa a spätné vyžarovanie počas noci.

Solárne pravidlo  4

Kompletne a dostatočne izolujte a požite parozábrany na stenách a streche.

Solárne pravidlo  5

Využívajte okná ako pasívne solárne kolektory a chladiace zariadenia. Vertikálne južne-orientované sklá sú efektívne pre zabezpečenie tepelných ziskov v zime – keď je slnko nízko nad obzorom, a pri vhodnom tienení neprepúšťajú slnečné teplo v lete, kedy slnečné lúče dopadajú na zem kolmejšie.

passive_solar_2.jpg      passiv_solar.jpg

Solárne pravidlo  6

Neprežente zasklenie. Využite okná na zabezpečenie dostatku denného svetla, ale aj krížovej ventilácie a vetrania v lete, solárna architektúra neznamená automaticky presklenú budovu. Predimenzované presklené plochy majú za následok prehrievanie budovy.

Solárne pravidlo  7

Vyhnite sa predimenzovaniu vykurovacieho a chladiaceho záložného systému. Dimenzujte systémy na občasné dokurovanie a dochladzovanie.

Solárne pravidlo  8

Vetranie majte pod pod kontrolou. Zriaďte vetrací (či už pasívny, alebo aktívny) systém, ktorý zabezpečí vetranie interiéru bez obplyvňovania tepelnej integrity. Vetrajte na to určenými zariadeniami / otvormi, napr. ventilátory, rekuperačné jednotky, vyhnite sa vetraniu zle izolovanými oknami alebo dvermi.

Solárne pravidlo  9

Použite tie isté materiály, ako pri bežných stavbách, ale tak, aby ste maximalizovali ich energetickú efektívnosť – tepelné zisky, akumuláciu ap. Slnečný dom nemusí stáť ani o korunu viac, ako bežný, zle navrhnutý dom, avšak vie nám ušetriť množstvo prostriedkov pri prevádzke.

Solárne pravidlo  10

Princípy solárnej architektúry sú kompatibilné s bežnou architektúrou, nemusí ísť o komplikované ani futuristicky vyzerajúce stavby, ani o drahé projekty.