Ako vetrať

artur_vetranie1.gif
Obr. Schéma mechanického  vetrania

Okrem dobrej tepelnej izolácie má aj vzducho, vetrotesnosť a spôsob vetrania rozhodujúci vplyv na dosiahnutie požadovaných energetických úspor. Nemôže sa však jednať o nekontrolovateľnú výmenu vzduchu netesnosťami a škárami v obvodovom plášti, ktoré spôsobujú nepríjemnú mikroklímu, pocit prievanu alebo chladu, ale aj nepríjemné akustické javy pri silnom nárazovom vetre.

Netesnosti obvodového plášťa, škár okien, dverí a styku obvodových stien spôsobujú:

 • tepelné straty,
 • prenikanie vlhkosti do stavebných prvkov,
 • vznik kondenzátu,
 • zníženie tepelnoizolačných kvalít plášťa,
 • stavebné poruchy

  Všeobecnými opatreniami, ktoré dostatočne utesnia murivo proti prieniku vzduchu - vzduchotesnosť, sú :

 • presné napojenie steny na hranu stropu
 • celoplošný nános murovacej malty, malé škáry medzi tvarovkami muriva
 • kvalitné okná, rámy, dvere a iné výplne otvorov a ich správne osadenie
 • realizácia vonkajšej tepelnej izolácie

  Masívne stenové konštrukcie sú pri správnom vyhotovení vonkajšej a vnútornej omietky takmer vzdu- chotesné. Pri ľahkej konštrukcii prichádzajú do úvahy drevené platne, PE-fólie, alebo špeciálne vzduchotesné papierové vrstvy.

 • artur_vetranie2.gif
  Obr. Detail a) riešenie vetrotesného styku steny a strechy

  Opatrenia na elimináciu prúdenia vzduchu - vetrotesnosť sa realizujú:

 • jednostupňovým tesnením - pri malých zaťaženiach konštrukcií sa realizuje vytvorením tesnej ochrannej vrstvy na vonkajšom povrchu konštrukcie (na obklade, omietke) a v stykoch stavebných prvkov utesnením tmelom,
 • dvojstupňovým tesnením - na exponovaných konštrukciách a prvkov vetrovou (dažďovou) prekážkou, príkladom je vonkajší obklad s prevetrá- vanou vrstvou medzi obkladom a stenou.

  Pre vzduchotesnosť budov existujú smerné hodnoty.Vzduchotesnosť je dostatočná, ak sa pri tzv. Blower Door Teste preukáže výmena vzduchu v budove pri pretlaku 50 Pa nepresahujúca hodnotu 0,6-násobok objemu budovy.
  V stavebnej praxi je rozšírený mylný názor, že zdravá budova by mala dýchať - v skutočnosti sú to ľudia, ktorí potrebujú čerstvý vzduch, a nie budova. Pre zabezpečenie zdravej vnútornej klímy je podstatná výmena vzduchu a odvádzanie vlhkosti vetraním.
  Tepelné straty vetraním a infiltráciou predstavujú v bežných domoch významnú časť v celkovom nároku na teplo.
  Dlhodobo overeným systémom je mechanické vetranie, používané hlavne na odvetranie a odvádzanie vlhkosti z kúpeľní v strede pôdorysu.

 • artur_vetranie2.jpg
  Obr. dostatočná výmena vzduchu je podmienkou zdravej klímy v interiéri

  artur_vetranie5.gif
  Obr. Schéma vetrania s výmenníkom tepla

  Vzhľadom na kvalitu obalových konštrukcií v NED z hľadiska vzduchotesnosti je nevyhnutné v nich zabezpečiť riadené vetranie. Hygienická požiadavka pre prívod čerstvého vzduchu v uzatvorených priestoroch je 10 - 50 m3/ h.osoba, v závislosti od druhu činnosti.

  Hlavné výhody riadeného vetrania:

 • zabezpečuje potrebný prísun čerstvého vzduchu,
 • zabezpečuje zdravú mikroklímu (riadenie vlhkosti, prevencia vzniku plesní, redukcia škodlivín, bezprašnosť, peľová ochrana atď.),
 • zabezpečuje energetické úspory aj napriek spotrebe energie zariadeniami pre dopravu vzduchu.
 • artur_vetranie4.jpg
  Obr. Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla

  Riadené vetranie sa môže realizovať dvomi systémami:

  Systém odvádzania vzduchu s riadeným prívodom vzduchu - odvetrávanie
  V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu, z kuchyne, kúpeľne a WC je vzduch odvádzaný ventilátorom von.Tento systém je energeticky dosť nevýhodný, pretože v odpadovom vzduchu sa stráca mnoho nevyužitého tepla.

  Vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla - rekuperácia
  Systém privádzania a odvádzania vzduchu je rovnaký ako u odvetrávacích systémov, rozdiel je v tom, že odpadový vzduch prúdi z miestností s vyššou teplotou (WC, kuchyňa, kúpeľňa) do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberá časť tepelnej energie a odovzdáva ju čerstvému vzduchu.

  Vetracie zariadenie s rekuperáciou je náročným riešením, z energetického pohľadu má ale veľké prednosti - dosahuje účinnosť spravidla 60 - 80%.

  Účinnosť systému možno zvýšiť zabudovaním zemného kolektora, ktorým je privádzaný vzduch do objektu vo vykurovacom období predhrievaný a v letnom období ochladzovaný.

  artur_vetranie4.gif
  Obr. Schéma výmenníka tepla

   

  Sekcia je pripravená v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy www.iepd.sk