Nízkoenergetický dom

Budovy sú produktom stavebnej činnosti človeka, ich účelom je najmä ochrana pred klímou, t.j. pred teplom, chladom, dažďom atď. Ich úlohou je tiež zabezpečiť pre zdravie a pohodu človeka okrem primeraného priestoru s estetickými kvalitami aj pocit bezpečia a optimálne hygienické podmienky vnútornej klímy. Súčasné budovy mnohé z týchto úloh nedokážu splniť bez dodania neúmerne vysokého množstva energie.

Nízkoenergetický ekologický dom

Nízkoenergetický ekologický dom (NED) spája a optimalizuje obytný komfort, kvalitu stavebných konštrukcií, energetickú a finančnú úspornosť a ochranu životného prostredia

artur_uvod1.gif

Rozdelenie energeticky úsporných domov

(bežný dom - energetická spotreba 100 až 195 kWh/m2 za rok)

Energeticky úsporný dom - energetická spotreba 50-70 kWh/m za rok
Opatrenia
 • zvýšenie tepelnoizolačných hodnôt obvodového plášťa
 • cielené využitie pasívnych solárnych prvkov
 • využitie aktívnych solárnych prvkov
 • úsporný konvenčný vykurovací systém
 • Nízkoenergetický dom - energetická spotreba 30 až 50 kWh/m za rok 2
  Opatrenia
 • použitie vysokokvalitnej tepelnej izolácie plášťa pasívne aj aktívne využitie slnečnej energie mechanické vetranie s rekuperáciou tepla, nízkoteplotný vykurovací systém
 • Energeticky pasívny dom - energetická spotreba 5 až 15 kWh/m za rok
  Opatrenia
 • dokonalý obal budovy
 • pasívne aj aktívne využitie slnečnej energie
 • mechanické vetranie s rekuperáciou tepla
 • bez konvenčného vykurovcieho systému
 • Charakteristika vnútornej klímy v NED

  • Tepelná pohoda - miestnosti majú vzhľadom na ich spôsob využitia optimálne zvolenú stabilnú teplotu, ktorá má vo vertikálnom smere takmer rovnomerný priebeh
  • Pohyb vzduchu - nevzniká prievan a pocit chladu z prúdenia vzduch
  • Kvalita a vlhkosť vzduchu - riadeným vetraním sa zabezpečuje odvedenie vlhkosti a stály prívod čerstvého vzduch
  • Bezprašnosť - nízkou rýchlosťou pohybu vzduchu nevzniká prašnosť
  • Osvetlenie - vďaka väčšiemu preskleniu okien je zabezpečené dostatočné presvetlenie interiéru
  • Psychologická pohoda - pocit pohody umocňujú použité prírodné
  • Škodliviny zo stavebných materiálov - sú vylúčené dôsledným výberom neškodných materiálov
  • Škodlivé žiarenia - eliminácia pôsobenia rôznych žiarení (pozemské žiarenie, elektrosmog,..) už v návrhu domu.

  Porovnanie spotreby energie za rok pre dom s úžitkovou plochou 150 m2

  Z tejto tabuľky vyplýva, že NED je 2 až 6x úspornejší ako bežný dom.

  starší dom

  nový dom (podľa noriem)

  nízkoenergetický dom

  27 000 kWh

  15 000 kWh

  2 500 - 7 500 kWh

  Snaha o zníženie energetických nárokov domu vedie často k vyšším investičným nákladom. Prevádzkou domu sa počas jeho užívania dosiahnu významné úspory, čím je NED aj v celkovej finančnej bilancii efektívnejší ako bežný dom. V zásade platí, že zníženie potreby tepla na vykurovanie o polovicu vyvolá náklady naviac vo výške iba 10-15%.

  Zvýšenie investičných nákladov v porovnaní s bežnou výstavbou

  • v projekčnej fáze - náročnejšia predprojektová a projektová dokumentácia
  • v realizačnej fáze 
   • zlepšenie obvodového plášťa budovy (viac tepelnej izolácie, kvalitnejšie zasklenia),
   • nová domová technika (napr. vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla,zásobník tepla),
   • požiadavky na vysoko odborné a kvalitné prevedenie konštrukčných detailov

  Pre fungovanie a kvalitu NED je kľúčová zvolená koncepcia. Keď koncepcia chýba, môže sa objekt stať iba zbierkou prvkov a hmôt bez logických súvislostí, takže si jednotlivé opatrenia môžu dokonca konkurovať.

  Sedem zásad pre návrh nízkoenergetického ekologického domu

  Spoločne s architektmi a odborníkmi jednotlivých profesií odporúčame riadiť sa týmito zásadami:

  1) Navrhnite budovu v súlade s okolitým prostredím - zvoľte kompaktnú stavebnú formu, umiestnite budovu s ohľadom na miestnu klímu, konfiguráciu terénu, vegetáciu, orientáciu na svetové strany a spôsob okolitej zástavby.

  2) Využite slnečné žiarenie - navrhnite primerane veľké južne orientované okná, využite transparentné tepelné izolácie, prípadne zriaďte zimné záhrady. Dôležitým sprievodným opatrením je akumulácia pasívnych energetických ziskov a letná tepelná ochrana (tienenie) proti prehrievaniu budovy.

  3) Zvýšte tepelnú ochranu objektu - realizujte vysoký tepelnoizolačný štandard a zabráňte vzniku tepelných mostov.

  4) Využite riadené vetranie a zabezpečte vzduchotesnosť obalových konštrukcií - riadené vetranie zabezpečuje potrebný prísun čerstvého vzduchu v požadovanej kvalite s minimálnymi energetickými stratami, pretože časť tepla odvádzaného vzduchu sa dá spätne využiť. Pre zamedzenie energetických strát je dôležité vyhotovenie vzduchotesných stien a strechy.

  5) Zvoľte optimálny zdroj na pokrytie zvyškovej potreby tepla - využite prednostne obnoviteľné zdroje tepla. NED majú nízku spotrebu tepla a vystačia so zariadeniami s menším výkonom (napr. tepelné čerpadlá), prípadne s malým množstvom paliva (napr. drevo).

  6)Voľte nízkoteplotný vykurovací systém pre distribúciu tepla, zvoľte energeticky úspornú výrobu teplej vody - nízke teploty vykurovacích médií vedú k menším tepelným stratám, to platí pre distribúciu aj pre prípravu tepla. Použite aktívne solárne zariadenia (solárne kolektory), alebo tepelné čerpadlá.

  7) Naučte sa, ako Váš dom "používať", využívajte energeticky úsporné spotrebiče - pre optimálnu prevádzku je nevyhnutné správne nastavenie technických zariadení pre dennú a nočnú prevádzku, a pre rôzne ročné obdobia.

   

  Sekcia je pripravená v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy www.iepd.sk