Pripojenie domu

Prípojka

Spravidla sa prípojka domu do rozvodnej siete vzdušného vedenia zapája cez tzv. nástrešník (káblom na strechu domu), v prípade káblových rozvodných sietí, cez rozvodné skrine.

Najvhodnejšie miesto pre prípojku (nástrešník, rozvodná skriňa) sa určí po dohode medzi zákazníkom a dodávateľom elektrickej energie.

Miesto na prípojku a jej adekvátne istenie sa musí nachádzať na ľahko prístupnom mieste, aby sa v prípade nebezpečenstva mohlo jednoducho vypnúť. Je zakázané inštalovať tieto zariadenia do priestorov ohrozených požiarom (garáže, kotolne ap.), alebo oblasti, kde hrozí explózia.

Rozvádzač

Mal by sa nachádzať na centrálnom, ľahko prístupnom mieste. Spálne, obytné priestory, sanitárna a odkladacie priestory sú podobne, ako garáže nevhodné an umiestnenie rozdelovača elektrickej energie.

Zvyčajne sa inštaluje vstupného priestoru na prízemí. U nás platné normy ukladajú v prípade rodinných domov za povinnosť umiestniť rozvodnú skriňu zvonka, aby bol k nej prístup. Zariadenie neinštalujte, neopravujte ani neupravujte sami. Vždy sa obrátte na elektroinštalatéra, ktorý má na túto činnosť oprávnenie.

Elektroinštalačná zbernica

Elektroinštalačná zbernica sa plánuje podľa individuálnych potrieb. Do úvahy sa berú špeciálne životné návyky, individuálne nároky na komfort a bezpečnosť.

Digitálne zbernice umožňujú popri zásobovaní elektrickou energiou realizovať vlastné "informačné vedenia". Vďaka nim možno dom vybaviť domácou technikou a riadiť nimi všetky spotrebiče v dome, ktoré sú vybavené zodpovedajúcim mikroprocesorom (je medzi nimi možná komunikácia).

Zmiernenie vplyvu magnetického poľa

Možné ovplyvnenie človeka elektromagnetickým poľom je treba brať do úvahy hlavne v prípade senzibilných ľudí (napr. deti). Principiálne rozlišujeme medzi magnetickým a elektrickým poľom. Elektrické sa vytvára v prípade existencie elektrického napätia - preto existujú bez ohľadu na zapnutie/vypnutie spotrebiča. Magnetické pole sa vytvára v prípade aktívnej činnosti elektrospotrebiča.

Prípojka

Dom by mal byť podľa možností napojený na verejnú sieť podzemným káblom, keďže sa tým oveľa účinnejšie bráni šíreniu elektromagnetických polí, než je to v prípade nástrešníka.

Podľa  u nás platných noriem musí byť hlavný rozvádzač umiestnený v kovovej skrinke, z dôvodu zatienenia nežiadúcich polí.

Elektrické vedenia, odpájač

Dbajte na rozumné vybavenie priestorov domu zásuvkami, vypínačmi, lampovými káblami. Čím väčšia hustota vedenia, tým vyššie elektromagnetické pole. Predovšetkým v spálňach a detských izbách je vhodné obmedziť elektroinštalácie na minimálnu možnú mieru.

Elektromagnetické pole so vzdialenosťou rýchlo slabne, preto je dobré umiestniť spotrebiče náročné na spotrebu energie (práčka, elektrická rúra, umývačka riadu, chladnička, bojler...) čo najďalej od miest oddychu obyvateľov.

Ak je to možné, vyhnite sa okruhovému vedeniu káblov, zvoľte radšej hviezdicové. Plánujte elektrické vedenie mimo stien, pri ktorých sa spí. Odporúča sa klásť elektroinštalácie tak, aby bolo tienienie uzemnené. Je dôležité brať do úvahy aj rozvodné zásuvky, lampové káble ap. Takéto vedenie tieni elektrické pole, magnetické pole môžete eliminovať tieneným vedením alebo centrálnymi odpájačmi.

V detskej izbe a spálni inštalujte centrálny odpájač. Akonáhle sú vypnuté všetky spotrebiče v miestnosti, tento redukuje napätie vedenia na niekoľko voltov - 3-6 V, nevznikajú tak elektrické polia. Odpájače nie je vhodné inštalovať do miestností, kde je spotrebič, ktorý sa samovoľne pravidelne zapína (napr. chladnička, automatická klimatizácia a pod.)