Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické články tvoriace fotovoltaické panely slúžia na výrobu elektriny (jednosmerného prúdu). S využitím fotovoltaických článkov v malom rozsahu sa stretávame na každom kroku, či už ide o zariadenia, ktoré vyžadujú na svoju činnosť minimálne množstvo energie, napr. kalkulačky, náramkové hodinky, záhradné svietidlá. V poslednom čase sa začali malé fotovoltaické články používať na prevádzku verejných telefónnych automatov, na osvetlenie autobusových zastávok, diaľničných odpočívadiel, dopravných značiek, ako aj všade tam, kde nie je elektrická energia bežne dostupná.

Ako funguje fotovoltaický systém?

Fotovoltaický systém premieňa solárnu energiu priamo na elektrickú energiu. Táto je upravovaná v meniči a skladovaná v akumulátoroch. Na akumulátor je následne napojený spotrebič.

fotovoltaika.gif

 

Od roku 2007 slovenské distribučné spoločnosti vykupujú elektrickú energiu produkovanú Fotovoltaickými systémami vyšších výkonov a dodávajú ju do elektrorozvodných sietí.  Vznikol tu priestor pre investorov budovať fotovoltaické parky a komerčne predávať takto produkovanú energiu za štátom garantované výkupné ceny.

Ostrovné systémy

Tzv. ostrovnými systémami sa nazývajú fotovoltaické inštalácie menších výkonov zabezpečujúce produkciu energie pre izolované stavby, samoty, horské chaty ap.

Inštaláciou ekonomicky zmysluplného ostrovného systému je možné zabezpečiť:

  • nočné osvetlenie budovy pri využití špeciálnych nízkoenergetických žiariviek,
  • prevádzku niekoľkých nízkoenergetických spotrebičov, ako napr. chladnička, mikrovlnná rúra ap.
  • niekoľko hodín prevádzky televízneho prijímača denne