ZSE

ZSE

ZSE Energia, a.s. (ZSE), je slovenským dodávateľom elektriny a plynu. Pôsobíme na západnom Slovensku i mimo neho. Sme 100 % dcérskou spoločnosťou Západoslovenskej energetiky(ďalej len materská spoločnosť). Vstúpili sme na trh odčlenením od materskej spoločnosti dňa 1. júla 2007, ako spoločnosť zameraná na predaj a dodávku elektriny a plynu. Dovtedy všetky činnosti spojené s predajom, dodávkou a distribúciou elektrinyvykonávala materská spoločnosť. Odčlenenie predaja od distribúcie elektriny a plynu vyplynulo z platnej legislatívy SR a EÚ ( zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike).
 
5 dôvodov, prečo byť zákazníkom ZSE:
  • Zázemie stabilného, dôveryhodného a overeného dodávateľa elektriny
  • Zľavy na elektrinu a plyn podľa vašej spotreby  Bonus - služba ZSE Asistuje po dobu jedného roka ZADARMO, pre prípad porúch a havárií
  • Zľavy až 35 % u zmluvných partnerov 
  • Energetické poradenstvo pre vás

web: www.zse.sk
e-mail: kontakt@zse.sk
Zákaznícka linka: 0850 111 555

ZSE
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Domácnosti - Vyberte si najvhodnejšiu sadzbu pre váš domov a využite veľkú paletu našich dodatočných služieb. Tu nájdete kompletný prehľad a odpovede na všetky vaše otázky. Neviete akú sadzbu si vybrať? Odporučíme vám vhodnú sadzbu pomocou sprievodcu sadzbou.
Firmy a organizácie - Ste malý živnostník, firma strednej veľkosti alebo veľká firma? Pripravili sme pre vás širokú ponuku nových tarifných produktov podľa vašich potrieb.
Živá energia - Produkt Živá energia je prejavom postoja ZSE k dopadom výroby elektrickej energie na životné prostredie, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou viac...

Komfort bývania okrem iného závisí aj od dobre fungujúceho zásobovania elektrickou energiou. Ak budú v rodinnom dome umiestnené náročné zariadenia, ako sú citlivé elektrospotrebiče, bazénová technológia, sauna, vírivá vaňa a pod., potom by jednoznačne mala byť zavedená v dome päťvodičová sústava a zabezpečená ochrana s prúdovými chráničmi.

Dôležitým momentom je uzemňovacia sieť v základoch domu alebo jeho blízkosti. Elektroinštalácie v domoch ohrozených búrkovou činnosťou by sa mali vybaviť prepäťovou ochranou a dom by mal mať dobrý bleskozvod.

Ako materiál vnútorných rozvodov sa odporúčajú medené vedenia. Z hľadiska životnosti je vhodné jednotlivé okruhy nezaťažovať na viac ako 60-70%. Kvalitne urobené vedenie má životnosť 40-50 rokov, pri predimenzovaní v snahe znížiť náklady sa jeho životnosť znižuje o 10-15 rokov a - čo je závažnejšie - znižuje sa jeho bezpečnosť.

Plánovanie

Na navrhnutie dobrej elektroinštalácie je potrebné poznať:

  • podmienky, v ktorých bude stavba vybudovaná (vlhkosť, prach, teplota okolia),
  • aké spotrebiče budú v objekte inštalované, a to aj vo vzdialenejšej budúcnosti - vybavenosť domácností elektrospotrebičmi neustále rastie. O niekoľko rokov sa môže stať, že prípojka nebude schopná pokryť potreby energie pre novo inštalované spotrebiče (dodatočné dobudovanie elektrického podlahového kúrenia, vyhrievanie vonkajších chodníkov, odkvapov...),
  • akú voľnú kapacitu má trafostanica, na ktorú sa napája. V súčasnosti sa príkony rodinných domov pohybujú od 12-60 kW, kým v minulosti to bolo 6-10 kW - pričom výkony bežných trafostaníc sa dnes pohybujú 100-250 kW.

Pri rozsiahlych elektrických systémoch (elektronické ovládanie žaluzií, ústredné ovládanie osvetlenia, strážny systém...) je vhodné použiť zbernicu.  

Ešte počas plánovania stavby a podľa miesta stavby je vhodné obrátiť sa na vášho budúceho dodávateľa energie, kde vám poskytnú konkrétnu informáciu o podmienkach a možnostiach pripojenia na rozvodnú sieť.  

Ak budete vedieť, aké spotrebiče a zariadenia plánujete inštalovať, revízny technik určí potrebný výkon na pripojenie vášho domu.

Domová prípojka je už od počiatku budovaná ako definitívna.

Prevedenie

Elektroinštaláciu je oprávnená inštalovať len osoba na to spôsobilá podľa Vyhlášky č. 74/1996 Úradu bezpečnosti práce SR, na inštalovaných elektrických zariadeniach musia byť vykonávané pravidelné prehliadky.

Pri odovzdaní žiadajte detailný elektroinštalačný plán a protokol o záverečnej bezpečnostno-technickej skúške.