Elektrická energia

Komfort bývania okrem iného závisí aj od dobre fungujúceho zásobovania elektrickou energiou. Ak budú v rodinnom dome umiestnené náročné zariadenia, ako sú citlivé elektrospotrebiče, bazénová technológia, sauna, vírivá vaňa a pod., potom by jednoznačne mala byť zavedená v dome päťvodičová sústava a zabezpečená ochrana s prúdovými chráničmi.

Dôležitým momentom je uzemňovacia sieť v základoch domu alebo jeho blízkosti. Elektroinštalácie v domoch ohrozených búrkovou činnosťou by sa mali vybaviť prepäťovou ochranou a dom by mal mať dobrý bleskozvod.

Ako materiál vnútorných rozvodov sa odporúčajú medené vedenia. Z hľadiska životnosti je vhodné jednotlivé okruhy nezaťažovať na viac ako 60-70%. Kvalitne urobené vedenie má životnosť 40-50 rokov, pri predimenzovaní v snahe znížiť náklady sa jeho životnosť znižuje o 10-15 rokov a - čo je závažnejšie - znižuje sa jeho bezpečnosť.

Plánovanie

Na navrhnutie dobrej elektroinštalácie je potrebné poznať:

  • podmienky, v ktorých bude stavba vybudovaná (vlhkosť, prach, teplota okolia),
  • aké spotrebiče budú v objekte inštalované, a to aj vo vzdialenejšej budúcnosti - vybavenosť domácností elektrospotrebičmi neustále rastie. O niekoľko rokov sa môže stať, že prípojka nebude schopná pokryť potreby energie pre novo inštalované spotrebiče (dodatočné dobudovanie elektrického podlahového kúrenia, vyhrievanie vonkajších chodníkov, odkvapov...),
  • akú voľnú kapacitu má trafostanica, na ktorú sa napája. V súčasnosti sa príkony rodinných domov pohybujú od 12-60 kW, kým v minulosti to bolo 6-10 kW - pričom výkony bežných trafostaníc sa dnes pohybujú 100-250 kW.

Pri rozsiahlych elektrických systémoch (elektronické ovládanie žaluzií, ústredné ovládanie osvetlenia, strážny systém...) je vhodné použiť zbernicu.  

Ešte počas plánovania stavby a podľa miesta stavby je vhodné obrátiť sa na vášho budúceho dodávateľa energie, kde vám poskytnú konkrétnu informáciu o podmienkach a možnostiach pripojenia na rozvodnú sieť.  

Ak budete vedieť, aké spotrebiče a zariadenia plánujete inštalovať, revízny technik určí potrebný výkon na pripojenie vášho domu.

Domová prípojka je už od počiatku budovaná ako definitívna.

Prevedenie

Elektroinštaláciu je oprávnená inštalovať len osoba na to spôsobilá podľa Vyhlášky č. 74/1996 Úradu bezpečnosti práce SR, na inštalovaných elektrických zariadeniach musia byť vykonávané pravidelné prehliadky.

Pri odovzdaní žiadajte detailný elektroinštalačný plán a protokol o záverečnej bezpečnostno-technickej skúške.