Výmena okien v bytových domoch

V panelových bytových domoch boli najčastejšie aplikované drevené okenné konštrukcie, ktoré v súčasnosti vykazujú veľké nedostatky z hľadiska infiltrácie vzduchu, nekvalitného kovania, v detaile zasklenia, nepresného styku okenného krídla a rámu. Spomenuté nedostatky znižujú tepelnoizolačné a zvukoizolačné vlastnosti okien, čím sa zvyšujú energetické straty počas vykurovacieho obdobia a tým sa následne zvyšujú náklady na vykurovanie.

Prvým krokom pri obnove alebo úplnej výmene otvorových konštrukcií (okná, balkónové dvere) je detailné posúdenie drevnej hmoty vlysov krídla a rámu. V prípade, že drevná hmota nie je narušená hnilobou, alebo mechanicky poškodená, je možné nedostatky nadmernej infiltrácie odstrániť rekonštrukciou pomocou:

  • dodatočného osadia tesniaceho profilu na silikónovej báze do vopred vyfrézovaných drážok v styku krídla a rámu
  • vyplnením škáry medzi okenným rámom a ostením polyuretánovou penou
  • utesnenia okenného rámu z vonkajšej strany PVC lištou tvaru U a tesniacim profilom z hutnej gumy po obvode v styku s ostením.

V prípade, že drevná hmota je napadnutá hnilobou alebo mechanicky poškodená je potrebné pristúpiť ku komplexnej výmene otvorových konštrukcií, ktorá je finančne náročná. Pred kúpou okna by sme mali poznať niekoľko základných znakov konštrukčnej tvorby okna použiteľných pre každý materiál používaný na ich výrobu:

  • vlysy drevených okien sa vyrábajú z lamelových profilov, materiál-smrek, jedľa, borovica, meranti,
  • na spodnom vlyse rámu je použitá hliníková lišta s voľnou dosadavou drážkou, plniacou funkciu dekompresnej dutiny, 
  • vlysy kovových okien na báze zliatín hliníka sú s prerušeným tepelným mostom, to isté platí aj pre kombinované okná drevo-hliník, 
  • vlysy plastových okien sa vyrábajú ako viackomorové s oceľovou výstuhou, prípadne s vyplnenou vonkajšou dutinou polyuretánovou penou, 
  • tesniaci profil vetrovej prekážky je vo vnútornej alebo strednej zóne, 
  • v oknách je použité celoobvodové kovanie, ktoré pri uzatváraní okna rovnomerne dotláča okenné krídlo do rámu a produkuje na vetrovú prekážku kompresnú silu, 
  • okná sú najčastejšie s dvojnásobným skleným systémom vyplneným vzduchom alebo inertným plynom.

Renovovať budovu automaticky nemusí znamenať výmenu všetkých okien, ak sú v dobrom stave. Stačí vybaviť okná gumeným tesnením a presne nastaviť rám a okenné krídlo. O tom, či tesnenie skutočne dolieha, sa presvedčíte vložením hodvábneho papiera medzi okno a okenný rám (okennú zárubňu). Ak sa dá papier pri zatvorenom okne vytiahnuť, potom tesnenie nie je účinné.

Mnohí ľudia si vymieňajú okná neuvážene bez predchádzajúcej konzultácie s odborníkom. Často to má nežiadúce následky (vlhké steny, vznik plesní).

Plastové aj drevené okná majú svoje výhody a nevýhody, ale ak sú staré drevené rámy zdravé, nie je potrebná výmena, stačí nový náter. Drevené okná sú z prírodného materiálu, majú pekný vzhľad, sú príjemné na dotyk a po skončení životnosti nie je problém s ich recykláciou. Sú však náročnejšie na údržbu, ako plastové.

Jedným z prostriedkov tepelnej izolácie okien sú samolepiace fólie, ktoré sa nalepia na vnútorné sklo z vonkajšej strany. Najkvalitnejšie znižujú teplotu v miestnosti o 7-9°C tým, že odrážajú slnečné žiarenie. V zime sú schopné znížiť straty sklom až o 30%. Ich nevýhodou je ich životnosť a čiastočné zatmenie miestnosti. Taktiež - vylepšuju tepelnoizolačné vlastnosti skla aj keď problém je v mnohých prípadoch v ráme, resp. netesniacom ráme okna. V zimnom období môžu na noc spustené žaluzie, alebo okenice vykonať dobrú službu - nimi vytvorený vzduchový vankúš znižuje nočné straty tepla.

Najdôležitejším rozhodovacím aspektom pri výbere okna domácej alebo zahraničnej výroby predávanom na slovenskom trhu je existencia platného certifikátu potvrdzujúceho základné funkčné vlastnosti autorizovanou štátnou skúšobňou.

 

 

usporyenergie_logo.gif

„Úspory energie – bezplatné energetické poradenstvo“

Máte záujem o dalšie informácie týkajúce sa úspory energií? Neváhajte a navštívte energetického poradcu v svojom krajskom meste v pobockách Wüstenrot stavebnej sporitelne v pondelok a stredu od 14:00 do 18:00. Skúsený energetický poradca poradí domácnostiam, bytovým družstvám, spolocenstvám vlastníkov bytov a širokej verejnosti v oblasti spotreby vody, zateplenia, vykurovania, výberu elektrospotrebičov a akýmikolvek problémami súvisiacimi so spotrebou energií.

Nezabudnite sa objednat na tel.c.: 02/593 000 91 alebo 0902 601 535.
Viac informácií nájdete na: www.usporyenergie.sk