Vaša klasická tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS - použitie v odvetranej fasáde

Stále väčšej obľube sa začínajú tešiť samonosné odvetrané fasádne systémy suchou cestou. I keď znie názov zložito, ich základná funkcia je jednoduchá: komínovým efektom odvetrávajú plášť domu a tým ho vysušujú. Odchádza tak akákoľvek vlhkosť, ktorú produkujeme životom vo vnútri domu, vzlínajúcu a iné druhy vlhkosti dané situáciou domu. Ak sa zbavíme vlhkosti, zbavujeme sa i rôznych druhov viditeľných i neviditeľných pliesni.

Spoločnosť NOVABRIK CZECH, s.r.o. prišla na trh s fasádnym systémom pod názvom Novabrik RegularNovabrik Therm. Jedná sa o stavebnicový systém, ktorý je vhodné použiť pre všetky typy stavebných konštrukcií.

V spolupráci s našou spoločnosťou sme vytvorili spojitosť esteticky a dizajnovo zaujímavé riešenie fasády s výbornou funkčnosťou a difúzne otvorenou konštrukciou. Tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je nastriekaná do vopred pripraveného roštu, čo zabezpečí bezkotevnú aplikáciu a vyplnenie izoláciou konštrukčných prvkov a prípadných nerovností v každom detaile. CLIMATIZER PLUS svojimi vlastnosťami sa dá povedať patrí medzi jeden z najvhodnejších materiálov pre takéto použitie - ako je už spomenuté: aplikácia v každom detaile, veľmi dobré vlastnosti z hľadiska vlhkostného režimu, z hľadiska ochrany konštrukcie z dôvodu prehrievania v letných mesiacoch a v neposlednej miere ekologické vlastnosti.  Izolácia bude prekrytá vetrotesniacou a difúzne otvorenou fóliou, ktorá zvýši komfort aplikovanej izolácie a zamedzí hĺbkovému prevetrávaniu a negovaniu izolačných vlastností. Pre túto aplikáciu bola vybraná fólia SOLITEX WA od popredného výrobcu značky pro clima. V konštrukcii pokračuje rošt, ktorým je predsadená obkladová časť systému Novabrik.

Vaše rozhodnutie pre klasickú a spoľahlivú izoláciu:

 • veľmi dobré tepelne izolačné parametre izolácie (lambda=0,039 - 0,043W/m.K)
 • výrazné zlepšenie akustiky stavby
 • vysoká hodnota mernej tepelnej kapacity materiálov (Cd =1907 J/kg.K), ktorá zlepšuje akumulačné vlastnosti stavby a znižuje letné prehrievanie obývaných priestorov (umelo vyrábané izolácie majú túto hodnotu približne polovičnú)
 • nižšia navĺhavosť ako pri surovom dreve (vyrovnaná vlhkosť 10 – 12 % hm.)
 • nízky difúzny odpor, umožňujúci konštrukciu s difúzne otvorenou skladbou
 • dokonalé vyplnenie všetkých detailov stavby pri prefabrikovanej továrenskej výrobe dielcov, ako aj pri realizácii na stavbe
 • dobré požiarne parametre
 • odolnosť voči hubám a plesniam
 • ľubovoľné aplikačné hrúbky (4 - 40 cm) jedným aplikačným zariadením
 • vysoká produktivita práce
 • nízke prepravné náklady v prípade prevedenia prác na stavbe
 • ekologický šetrný výrobok - známka prepožičaná už v roku 1994
 • CE – Európsky certifikát ako doposiaľ jediná fúkaná tepelná izolácia na Slovensku – ETA-06/0086

V apríli 2008 prebieha zatiaľ jediná montáž fasádneho systému Novabrik na Slovensku s použitím tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS. Pre ukážku si môžete pozrieť postup prác na tejto stavbe.

vuno_pr1.jpg vuno_pr2.jpg vuno_pr3.jpg vuno_pr4.jpg

 vuno_pr5.jpg vuno_pr6.jpg vuno_pr7.jpg vuno_pr8.jpg

Foto č. 1 – vizualizácia projektu
Foto č. 2 – dom pred začatím prác
Foto č. 3 – nástrek tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do pripraveného roštu
Foto č. 4 – úprava nastriekanej plochy scraberom (skrejbrom)
Foto č. 5 – zaizolovaná plocha po aplikácii tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS nástrekom pripravená k montáži vetrotesniacej prepážky
Foto č. 6 – montáž vetrotesniacej difúzne otvorenej tkaniny  pro clima SOLITEX WA
Foto č. 7 – dištančný rošt na uloženie obkladu Novabrik
Foto č. 8 – zrealizovaná časť obkladu Novabrik

Viac info: www.vuno.sk