Úspory pri kúrení tepelným čerpadlom

Moderné trendy vykurovania objektov sa stále viac zaoberajú využitím tepelných zdrojov s vysokou účinnosťou a obnoviteľných zdrojov energie. Každého z nás zaujíma, ako zaplatiť čo najmenej za vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody alebo trebárs ohrev bazéna, aj keď ceny palív stále stúpajú
 
regulus_tc_ekonomika1.gif
 
Jednou z dobrých variant riešenia tohto problému je využívať teplo okolitého prostredia pomocou tepelného čerpadla a zostaviť vykurovací systém, ktorý bude maximálne využívať energiu, ktorá je okolo nás a hlavne za ňu nemusíme platiť. Čo to vlastne tepelné čerpadlo je? Je to zariadenie, ktoré odoberá teplo s nízkym potenciálom (teplotou) z vonkajšieho prostredia a prečerpáva ho na teplotu použiteľnú pre vykurovanie objektu. Obdobný spôsob odoberania tepla z vnútorných prostredí poznáme z chladničiek, mrazničiek a klimatizácií. Rovnako ako mraznička odoberá teplo z hlboko zmrazených potravín s teplotou –20°C, môže tepelné čerpadlo odoberať teplo z okolitého vzduchu aj s takýmito teplotami. Efektivita jeho prevádzky je však priamo závislá na teplote okolitého vzduchu a preto sa obvykle pri tak extrémne nízkych teplotách tepelné čerpadlo neprevádzkuje.

Klimatické podmienky na Slovensku sú ale veľmi priaznivé práve pre použitie tepelných čerpadiel, ktoré odoberajú teplo z okolitého vzduchu. Nízke vonkajšie teploty pod –5°C trvajú veľmi krátko, väčšinou nie dlhšie ako 15-25 dní. Najdlhšia časť vykurovacieho obdobia, ktorá sa pohybuje v závislosti na lokalite okolo 220-260 dní sú vonkajšie teploty nad 0°C. Počas vykurovacej sezóny je stredná vonkajšia teplota okolo 3-5°C 
 
regulus_tc_ekonomika2.gif
 
Pokiaľ by sme chceli dimenzovať tepelné čerpadlo na pokrytie tepelnej straty domu pri najnižších teplotách, museli by sme voliť jednotku s vysokým výkonom. Takéto zariadenie by bolo výrazne drahšie a využilo by sa iba niekoľko dní v roku. Preto je ekonomicky výhodnejšie navrhnúť bivalentnú prevádzku tepelného čerpadla (to znamená spolu s ďalším tepelným zdrojom). Tepelné čerpadlo sa dimenzuje tak, aby pokrylo tepelné straty domu až do tzv. bivalentnej teploty (obvykle medzi 0°C až –10°C). Pri nižších teplotách začne doplňovať chýbajúce teplo ďalší zdroj (väčšinou elektrokotol). Jeho prevádzka je drahšia, ale vzhľadom k malému počtu prevádzkových hodín a výraznému zníženiu investície do tepelného čerpadla je toto riešenie ekonomicky výhodnejšie.
 
regulus_tc_ekonomika3.gif