Stenové vykurovanie - sálajúce teplo zo steny

Teplovodné stenové vykurovanie zaznamenalo v poslednom období výrazný nárast na trhu s vykurovacímy systémami. V EU, najmä v Nemecku, je trendom najmä prete, že sa radí medzi veľkoplošné sálavé spôsoby vykurovania, ktoré majú nesporne niekoľko výhod a v letných mesiacoch je možné ho využívať na chladenie. Úspešne sa kombinuje s podlahovým vykurovaním a to vľade tam, kde je požiadavka zo strany zákazníka na príjemné sálanie tepla zo stien.
 

univenta_sten2.jpg
Výhody stenového vykurovania

Prednosťou tohto systému je najmä schopnosť rýchlejšieho nábehu a tým i rýchlejšie vyhriatie miestnosti oproti podlahovému vykurovaniu. Jednou z ďalších výhod je zvýášenie vzdušnej vlhkosti oproti klasickému spôsobu  vykurovania. Vplyvom sálavého tepla zo steny sa zabráni roseniu stien a prípadnému vzniku plesní, čo je evidentné najmä v budovách s nesprávne navrhnutou izoláciou vonkajších stien.
Týmto spôsobom vykurovania dohádza takmer k ideálnemu rozloženiu teplôt v miestnosti, čo dovoľuje znížiť priemernú teplotu miestnosti o 3 - 4 °C, pričom každé zníženie teploty v priestore o 1 °C predstavuje úsporu energie o 6 %.
V priestoroch so stenovým vykurovaním nie sú vedené žiadne potrubné rozvody, čím sa umožňuje väčšia variabilnosť vnútorného vybavenia a opticky priestor zväčšuje. Stenové vykkurovanie sa môže používať ako samostatné, ale tiež ako doplnok k podlahovému vykurovaniu.
Tento spôsob vykurovania je teda výhodný vľade tam, kde investor požaduje dodržať svetlú výšku podlahy a použitie podlahového vykurovania nie je možné.
 

Vzbudzuje dojem, akoby vás príjemne hriali slnečné lúče.

Sedíte v obývacej izbe v pohodlnom kresle, popíjate šálku obľúbeného čaju, vonku je zamračené počasie, no vy máte dojem, akoby vás hriali slnečné lúče. Práve toto sa dá dosiahnuť pomocou stenového vykurovania. Vyšší teplotný spád (najviac 60/40°C) oproti podlahovému vykurovaniu umožňuje intenzívnejšie vyžarovanie tepla do miestnosti.

Pohoda uprostred leta

V súčasnosti sa požiadavka na chladenie miestností výrazne zvyšuje vzhľadom na klimatické zmeny a extrémne výkyvy teplôt. Systém stenového vykurovania spája v sebe všetky výhody sálavých spôsobou vykkurovania/chladenia, ako sú nízka prašnosť a vírenie vzduchu, príjemná mikroklíma a pod. Využitie toho istého systému na vykurovanie aj na chladenie umožňuje zjednodušiť vykurovací systém ako celok a prináša úsporu financií a použitého materiálu na jeho realizáciu.

univenta_sten1.jpg
Obavy z montáže sú minulosťou

K správne navrhnutému systému stenového vykurovania/chladenia neodmysliteľne patrí aj jeho realizácia. Obavy z montáže, kvôli doteraz relatívne malému počtu realizácií sú už minulosťou. Montáž systému je jednoduchšia, rýchlejšia a spotreba stavebného materiálu výrazne nižšia oproti podlahovému vykurovaniu. Dosiahneme to použitím rúrky menších priemerov (RADIA-NOXY PB priem. 14x2 mm, prípadne NOXY priem. 8x1 mm) - stena sa omietne do výšky rúry tak, aby bola rúrka zakrytá. Pri montáži a stavebných prácach je nutné dodržať technologický postup. Podrobný popis nájdete na www.univenta.sk
 

Ďalšie informácie:

UNIVENTA s.r.o
Vyšný Kubín 2
026 01 Dolný Kubín
web: www.univenta.sk
e-mail: info@univenta.sk
GSM: +421 911 577 778

UNIVENTA Praha s.r.o.
Budova Mikrotechny, Pod Vinicí 23
143 00 Praha 4
web: www.univenta.cz
e-mail: info@univenta.cz

UNIVENTA Bratislava s.r.o.
Elektrarenska 1
83104 Bratislava
web: www.univenta.sk
e-mail: univentaba@univenta.sk
GSM: +421 911 577 778

univenta_logo.jpg