Stavebný pozemok - praktické rady

Správna voľba pozemku

  • Na voľne stojací rodinný dom Vám postačí pozemok veľkosti 400-800 m
  • na radový dom je potrebných min. 140 m2
  • na atriový dom, alebo dvojdom voľte veľkosť pozemku 250-360 m2 

Ak je pozemok na svahovitom území, overte, či nie je ohrozený zosuvom pôdy. Na parcele v údolí posúďte možnosti odtoku povrchovej vody aj pre prípad prívalových dažďov. V prípade blízkosti vodného toku si overte možnú výšku povodňovej hladiny. Posúdte slnečnosť a veternosť pozemku.

Je takisto vhodné, vopred si overiť, či sa v budúcnosti v blízkosti pozemku neuvažuje o výstavbe stavieb, ktoré by významne ovplyvnili ráz a kvalitu krajiny (napr. rýchlostné komunikácie, nákupné centrá...). Nezabudnite na letové zóny v blízkosti letísk.

Zistite si, či v blízkosti pozemku nevyskytuje nadmerná intenzita rádioaktivity alebo elektromagnetického žiarenia, ktoré vznikajú v blízkosti podzemných anomálií a vedení vysokého napätia.

Poloha

Slnko a vietor sú lokálnymi klimatickými faktormi, ktoré do značnej miery ovplyvňujú budúcu energetickú náročnosť Vašej stavby. Optimálny pozemok je na záveternej a zároveň slnečnej strane. Ak Váš dom stojí na nevýhodnom mieste, dajú sa prirodzené nepriaznivé podmienky sčasti eliminovať dodatočným krytím - napr. živý plot, stromy na náveternej strane, nevykurovaná prístavba, zimná záhrada. Berte do úvahy aj tiene, ktoré vrhajú okolité stavby, kopce a pod.

Technická príprava pozemku

Včas si zistite, aká infraštruktúra a v akej vzdialenosti od pozemku sa nachádza - elektrina, plyn, kanalizácia, vodovod. Predídete tak nepríjemným prekvapeniam v podobe dodatočných zvýšených nákladov na jej dobudovanie. Zistite si kvalitu pôdy a výšku podzemnej vody (najmä ak plánujete pivnicu), kvalita podzemnej vody a jej fyzikálno-chemické vlastnosti sú pre Vás dôležité, ak si chcete vykopať vlastnú studňu.

Berte do úvahy aj napojenie na verejné komunikácie a miestnu dopravu, blízkosť škôl pre Vaše deti a dostupnosť obchodov.

Správny výber pozemku v priebehu rokov výrazne ovplyvní Vaše životné náklady.