Spotreba energie v domácnosti

Viete, aká je priemerná spotreba Vašej domácnosti? Koľko energie míňate na vykurovanie, ohrev teplej vody a elektrickej energie? Tu si môžte porovnať, svoje výdavky s priemernou domácnosťou a zistiť, kde máte najväčšie rezervy v šetrení energiou.

Celková spotreba energie v priemernej štvorčlennej domácnosti za rok sa pohybuje okolo 75 GJ, v čom je zahrnutá spotreba energie na vykurovanie, ohrev vody a elektrická energia. Podiel spotreby elektrickej energie môže byť vyšší, ak je teplá voda pripravovaná v elektrickom zásobníkovom alebo prietokovom ohrievači, alebo keď je v letnom období v prevádzke klimatizácia.

Na čo všetko sa využíva energia a koľko sa jej minie je znázornené v tab. 1. Koľko energie možno usporiť ročne pri uplatńovaní zásad efektívneho hospodárenia?

ušetrené palivo
potenciál úspor ušetrená energia zemný plyn palivové drevo hnedé uhlie
(%) [GJ] [m3] [kg] [m3]
vykurovanie 15-30 6-11 168-336 0,4-0,8 0,3-0,6
ohrev vody 30-40 7-9 195-260 0,5-0,6 0,4-0,5
el.energia 10-20 2-3 44-88 0,1-0,2 0,1-0,2
spolu 17-30 13-22 376-649 0,9-1,6 0,7-1,2

Základným predpokladom pre zníženie spotreby energie je priebežné sledovanie a meranie spotreby. Zapisujte si pravidelne (každý mesiac) stavy Vašich meracich zariadení (plynomer, elektromer, vodomery na teplú a studenú vodu). To Vám umožní priebežne sledovať vplyv úsporných opatrení, a zároveń si budete môcť vypočítať náklady na energie.

Ak bývate v obytnom dome, ktorý je napojený na centrálne zásobovanie teplom, je ovplyvnenie spotreby tepla síce ťažšie, ale nie nemožné. Jedinou výnimkou je, ak majú všetky byty nainštalované merače tepla a kvalitne hydraulicky vyregulovanú sústavu. Napriek tomu si v bytových domoch môžete pravidelne zapisovať svoju spotrebu a sledovať vplyv úsporných opatrení na spotreby energií.

Vedeli ste napríklad, že znížením izbovej teploty o 1´C môžete ušetriť 6-7% energie na vykurovanie?


„Úspory energie – bezplatné energetické poradenstvo“

Máte záujem o dalšie informácie týkajúce sa úspory energií? Neváhajte a navštívte energetického poradcu v svojom krajskom meste v pobockách Wüstenrot stavebnej sporitelne v pondelok a stredu od 14:00 do 18:00. Skúsený energetický poradca poradí domácnostiam, bytovým družstvám, spolocenstvám vlastníkov bytov a širokej verejnosti v oblasti spotreby vody, zateplenia, vykurovania, výberu elektrospotrebičov a akýmikolvek problémami súvisiacimi so spotrebou energií.

Nezabudnite sa objednat na tel.c.: 02/593 000 91 alebo 0902 601 535.
Viac informácií nájdete na: www.usporyenergie.sk, www.e-filip.sk