Solárny systém v nemocnici

Začiatkom roka 2008 po ročnej skúšobnej prevádzke firma THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom odovzdala do trvalej prevádzky v Čiernej Hore solárny systém na prípravu ohriatej pitnej vody (OPV) v Klinickom centre v meste Podgorica.
V rámci Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid pripravuje 81 kolektorov HELIOSTAR 300 (predchodca kolektora TS 300) v letnom období 12 až 15-tisíc litrov teplej vody denne, pre Detskú nemocnicu tohto najdôležitejšieho zdravotníckeho zariadenia v najmladšom európskom štáteInformoval o tom zástupca riaditeľa THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Ján Tomčiak. 
 
  • min. ročný energetický zisk: 138 000 kWh tepelnej energie = 1000 kWh/m2 kolektora
  • ročne ušetrené emisie: 140 ton CO2, 3500 kg SO2 a emisie ďalších znečisťujúcich látok
Systém bol monitorovaný a presne meraný celých 12 mesiacov, v záverečnom vyhodnotení projektu 10.10.2007 bolo konštatované, že očakávania sa nielen splnili, ale zisk bol ešte o 12% vyšší. Výsledky práce slnečných kolektorov sú o cca 60% lepšie ako v podmienkach Slovenska. Je to dané predovšetkým vynikajúcimi klimatickými podmienkami, ale aj režimom prevádzky. 
 
Samotná dodávka a montáž solárneho zariadenia mala hodnotu 2,5 mil. Sk a ďalšieho pol milióna Sk pohltili prezentačné a osvetové aktivity. Významnú úlohu zohráva zriadená prezentačná miestnosť, propagačné letáky i obsiahla brožúra obsahujúca množstvo údajov o možnostiach využívania slnečnej energie v podmienkach Čiernej Hory. 
 
podgorica.jpg
 
Podľa J.Tomčiaka, technického riaditeľa Thermo|Solar Žiar ,,tento pilotný projekt vytvoril veľmi dobré predpoklady pre ďalšie podobné inštalácie v zdravotníckych, rekreačných a ubytovacích zariadeniach tejto krajiny. Na rozdiel od predchádzajúcich negatívnych skúseností s príjemcami pomoci na Balkáne, je možné hodnotiť spoluprácu s Klinickým centrom veľmi pozitívne. Jeho predstavitelia vystupovali veľmi aktívne, mali skutočne úprimný záujem riešiť všetky vzniknuvšie otázky a problémy“. 
 
V rámci odovzdávania pomoci bola na budovu centra umiestnená tabuľa s týmto textom: Projekt „Slnečná energia pre Klinické centrum Čiernej Hory v Podgorici“ podporil Slovak Aid z Fondu Bratislava- Belehrad v rámci Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci a bol spolufinancovaný Kanadskou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (CIDA).