Solárne kolektory AUGUSTA Solar a DF6 - nemecká kvalita pod slovenskou značkou UNIVENTA s.r.o.

univenta_sol2.jpg
V záujme rozšírenia produktového portfólia sa spoločnosť UNIVENTA s.r.o. rozhodla uviesť do predaja nové typy slnečných kolektorov AUGUSTA SOLAR a AUGUSTA DF6. Okrem vynikajúcich prevádzkových parametrov je hlavnou devízou týchto kolektorov skutočnosť, že samotný vývoj a výroba sa realizuje priamo v centrále firmy kvalifikovaným personálom a použitím výhradne kvalitných materiálov. Tento fakt zaručuje veľmi pružné dodávky a tiež možnosť výroby zákazkových kolektorov.

Z konštrukčného hľadiska sú kolektory AUGUSTA rozdelené do dvoch skkupín:

  • AUGUSTA SOLAR
  • AUGUSTA DF6 
univenta_sol1.jpg univenta_sol4.jpg
Zatiaľ, čo kolektory zložené z tepelných trubíc ("heat-pipe" kolektory) AUGUSTA SOLAR je nutné umiestniť pod uhlom v rozsahu 25° až 80 °, plne prietokové kolektory DF 6 umožňujú inštaláciu pod ľubovoľným uhlom, ako aj inštaláciu napr. na ležato. V prípade nutnosti umiestnenia kolektorov do nepriaznivej polohy vzhľadom na smer a uhol dopadu slnečných lúčov, sa jednotlivé trubice môžu pootočiť tak, aby bol uhol dopadu čo najvhodnejší.
 
Výhodou vákuových trubíc AUGUSTA je vysoká hodnota vákua (10 -6 bar), ktorá minimalizuje tepelné straty prúdením a vedením. Vysokoselektívny povrch absorbéra zabezpečuje maximálne prijímanie slnečných kúčov pri minimálnej strate vyžarovaním.
 
Dobre projektovo navrhnutým solárnym systémom je možné ušetriť podstatnú časť nákladov spojených s prípravou ohriatej pitnej vody. Pre domácnosť predstavuje hodnotu 55-75% ročných nákladov v závislosti od slnečného svitu.
 
Spojením všetkých vyššie popísaných výhod je možné konštatovať, že kolektory AUGUSTA sú ideálnym riešením na zníženie energetickej náročnosti objektov, ako aj na zabezpečenie dlhoročnej a stabilnej prevádzky, bez potreby vykonávania servistných zásahov.

Výhody:

  • univenta_sol3.jpg
    perfektná inštalácia - slnečné kolektory sa vďaka svojej konštrukcii jednoducho montujú,
  • uhol natočenia trubíc umožňuje dosahovať maximálne výkony aj pri nevýhodných orientáciách strechy,
  • kvalita kolektory AUGUSTA je potvrdená štátnymi skúšobňami. Kompletná dodávka obsahuje ušľachtilé antikorózne materiály,
  • tvrdené borosilikátové sklo s hrúbkou steny 2,5 mm
  • selektívna absorbčná plocha, ktorá zabezpečuje priamu premenu slnečného žiarenia na tepelnú energiu.
 

Ďalšie informácie:

UNIVENTA s.r.o
Vyšný Kubín 2
026 01 Dolný Kubín
web: www.univenta.sk
e-mail: info@univenta.sk
GSM: +421 911 577 778

UNIVENTA Praha s.r.o.
Budova Mikrotechny, Pod Vinicí 23
143 00 Praha 4
web: www.univenta.cz
e-mail: info@univenta.cz

UNIVENTA Bratislava s.r.o.
Elektrarenska 1
83104 Bratislava
web: www.univenta.sk
e-mail: univentaba@univenta.sk
GSM: +421 911 577 778

univenta_logo.jpg