Sneh a ľad v okolí strešného okna

velux_lad1.gif
obr.VELUX
V oblastiach s tuhou zimou a bohatou snehovou nádielkou môžu byť strešné okná VELUX pokryté snehom, pričom dochádza k hromadeniu snehu na streche.

S rastúcou teplotou sa obyčajne sneh topí najprv na strešných oknách a v ich tesnom okolí. Pri zosunutí snehu z okna môže opäť namrznúť na chladnejšej strešnej krytine. V takomto prípade sa pod oknom hromadí sneh a ľad.  

Ak sa pod strešným oknom nachádza vrstva zamrznutého snehu, tak v období odmäku môže dôjsť k preniknutiu vody cez strešné okno, pretože ani strešné okno a ani napojenie strešného okna na vrstvy strešného plášťa nie sú dizajnované tak, aby odolávali stojacej vode, ktorá nemôže odtiecť cez snehovú prekážku.

Vždy zaistite, aby mohla voda z topiaceho snehu odtiecť spod strešného okna

Pri odmäku rovnako hrozí aj nebezpečenstvo zosuvu nadmerného množstva snehu na konštrukciu strešného okna, čím môže dôjsť k poškodeniu jeho lemovania a krycích dielov.

Odporúčame osadiť nad strešné okno protisnehové zábrany

velux_lad2.jpg
velux_lad3.jpg
obr.VELUX

Popis k obrázkom:

1 - protisnehová zábrana (guľatina al. klin)
2 - podpera protisnehovej zábrany
3 - strešná krytina
4 - horný diel lemovania
5 - strešné okno

 

velux_logo.gif

Článok je pripravený v spolupráci so spoločnosťou VELUX

Pre viac informácií kontaktujte:
VELUX SLOVENSKO, s. r. o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava

web: http://www.velux.sk
E-mail: info.v-sk@velux.com
Poradenstvo:  02/33 000 555

Informácie o spoločnosti na eFilip.sk