Renovácia nielen šindľovej strechy

Ak máte problém so starou strechou a tlačí Vás rozpočet, IKO prináša vynikajúcu alternatívu na opravu nedostatočne funkčnej strešnej krytiny. Renovácie starých a opotrebovaných šindľových striech sú veľmi jednoduchou a finančne nenáročnou investíciou pri použití IKO šindľov v kombinácii s doporučenými aplikačnými metódami. Materiálové náklady nie sú hlavnými pri renovácii.  Odstránenie pôvodnej krytiny a práca sú finančne obvykle náročnejšie.

Kvalitné kanadské/belgické šindle sú mimoriadne v(ý)hodnou alternatívou pre renováciu rôznych typov krytín. Pozor, nie každý výrobca šindľov dovoľuje použiť nové šindle priamo na pôvodnú vrstvu!

Na jednu strechu  môžete aplikovať až 3 nové  vrstvy IKO šindľov bez odstránenia starých šindľov.

 iko_prreno1.jpg

Pred renováciou je dôležité preveriť kvalitu strešnej konštrukcie, aby uniesla váhu novej vrstvy šindľov. Plocha strechy musí byť podľa možnosti čo najrovnejšia. Pôvodnú vrstvu šindľov je potrebné odstrániť len v miestach, kde sú šindle výrazne pokrčené (zvlnené, stočené rohy a pod.). Zvlnené šindle alebo rohy šindľov, môžete taktiež priklincovať. Menšie nerovnosti v čiastočnej miere vyrovná aj vrstva podkladového pásu.

V prípade potreby vymeňte zhnité drevené prvky/debnenie, opotrebovaný komín, oplechovanie atď. ... Skontrolujte funkčnosť a kapacitu ventilácie. V prípade že Vaša strecha nie je dostatočne odvetraná, doporučujeme použiť jedine IKO Monarch APP modifikované šindle. Niektoré šindle dokážu “skryť” prípadné menšie nerovnosti. Ideálnym strešným šindľom pre renovácie sú  Laminované – dvojvrstvové IKO šindle ‘Cambridge HD®’ .

Šindeľ Cambridge HD je určený pre tých, ktorý túžia po exkluzívnej, ale zároveň dostupnej streche. Je to jediný šindeľ svojho druhu na trhu. Bol vyvinutí na základe Vašich požiadaviek a predstáv. Podarilo sa nám spojiť estetický vzhľad tradičných škridiel, ale s funkčnými vlastnosťami sme išli oveľa ďalej.

IKO Cambridge HD je najväčší a teda najefektívnejší šindeľ na trhu. Väčší šindeľ znamená menej práce pri pokládke a menej klincov a teda menej času pri pokrývaní strechy. Rýchla práca znamená nielen úsporu času pri realizácii, ale aj úsporu peňazí. IKO Cambridge HD je dlhý až 1038 mm.

Je to jedinečný produkt z rodiny strešných šindľov, ktorý v sebe spája pozitívne vlastnosti strešných šindľov a zároveň vyzerá ako tradičné krytiny priestorového 3D vzhľadu. IKO Cambridge HD sa  vyrába laminovaním (lisovaným spájaním) dvoch šindľových vrstiev, nerovnomerne vyrezávaných. Dve vrstvy šindľa zaručujú výnimočnú mechanickú odolnosť a zároveň flexibilitu. Jeho aplikácia je vďaka nepravidelnému tvaru veľmi jednoduchá a rýchla. Strecha pokrytá takýmto šindľom sa veľmi podobá prírodnej bridlici alebo dreveným šindľom a cenovo ostáva na úrovni kvalitných šindľov.

iko_reno2.jpg

Na daný produkt výrobca poskytuje 25 ročnú limitovanú záruku a až 10 ročnú Platinovú záruku, ktorá v prípade zatekania strechy garantuje opravu strechy a náhradu škody až do výšky 100%. Životnosť produktu je 35 až 40 rokov s minimálnymi nárokmi na údržbu. Je dostupný v 7 exkluzívnych prírodných farbách. Keramizovaný granulát na povrchu zabezpečuje UV ochranu a farebnú stálosť počas celej životnosti.

IKO Cambridge HD je možné použiť už od sklonu 15° bez rizika podfúknutia. Oproti tradičným strešným materiálom vás nečaká dlhý rad zmien ako  inštalácia paropriepustnej fólie, latovania, nové klampiarske prvky, vysunutie strešných okien a ich úprava v interieri.. Naplánovanie prác súvisiacich len s prekrytím šindľov je oveľa jednoduchší  a časovo menej náročný ako pri celkovej renovácii. Pri kúpe šindľov Vás neprekvapia  vysoké ceny jednotlivých tvaroviek, pretože samotné doplnky (hrebenáče, nárožia..) sa vyrábajú zo základného šindľa vyrezávaním.

Asfaltové šindle patria k najviac využívaným strešným materiálom na svete hneď po hlinených škridliach. IKO šindle sú najneskôr napadnuté machmi a lišajmi vďaka minimálnemu nasiakavaniu  a odporu voči vlhkosti. Sú výnimočným zvukovým izolantom a vďaka strešnej skladbe s dreveným debnením je šindľová strecha jedna z najpevnejších a mechanicky najodolnejších krytín vôbec (pád konára, krupobitie, pochôdznosť..).

Spoločnosť IKO je  lídrom v oblasti strešných a hydroizolačných materiálov v Európe. Novým myslením a technologickou inováciou zlepšujeme kvalitu života našich zákazníkov. IKO je jediný výrobca, ktorý je schopný kontrolovať celý výrobný proces, distribúciu, až po predaj vlastných produktov koncovému zákazníkovi. IKO nevyrába produkt, ale ponúka riešenia po ktorých zákazníci túžia. Sme spoločnosť, ktorá sa zameriava na zákazníkov a ich potreby, komunikuje s nimi. Chceme byť značkou ako nie je žiadna iná. IKO  má prístup k všetkým nerastným surovinám a technológiám potrebných pre spracovanie asfaltu, čo je základom pre šindle. Sme zodpovední a svojimi postupmi a technologickou inováciou neustále znižujeme dopad na životné prostredie.

Výhody renovácie šindľových striech:

 1. Priateľné  materiálové náklady
 2. Žiadne starosti s likvidáciou opotrebovaného materialu
 3. Rýchla  aplikácia novej vrstvy bez špeciálnych meraní
 4. Možnosť aplikácie až 3 nových (spolu 4) vrstiev šindľov!
 5. Životnosť každej vrstvy 30 -40 rokov!

Výhody renovácie nešindľových striech

 1. Priateľné  materiálové náklady
 2. Žiadne špeciálne požiadavky na statiku stávajúceho krovu a domu (IKO je ľahká krytina cca11kg/m2)
 3. V prípade ďalšej renovácie, veľmi jednoduchý postup. 
 4. Jednoduchá manipulácia so strešným materiálom v porovnaní s tradičnými skladanými krytinami.
 5. Výrazná odolnosť voči podfukovaniu vody a snehu
 6. Výrazná odolnosť voči infiltrácii hmyzu do strešnej krytiny
 7. Odolnosť voči extrémnemu počasiu (vietor, krupobitie, sneh, pád konára..)
 8. Výrazná zvuková izolácia

Pre viac informácii o technológiách navštívte: www.iko.sk