Rady záujemcom o solárnu techniku

Neustály rast cien energie z konvenčných zdrojov i pozvoľné zlepšovanie ekologického cítenia našich ľudí vedie k zvýšenému záujmu o nezávislé ekologické zdroje energie, medzi ktoré patria aj slnečné kolektory. Ako vždy, keď začína byť nejaký tovar obchodne zaujímavý, objavujú sa okrem serióznych ponúk aj snahy o čo najrýchlejšie zbohatnutie.

Tento jav je už zrejmý aj v SR a ČR. Na trhu sú nielen kvalitné, praxou i skúšobňami overené výrobky, ako aj druhotriedne, ktoré lákajú zákazníkov nízkou cenou. Tomu však zvyčajne zodpovedajú aj ich úžitkové vlastnosti. Sú to často aj výrobky zo štátov s podstatne vyššou intenzitou slnečného žiarenia alebo aj zo štátov s rozvinutým priemyslom, ktoré sa už na tamojších náročných trhoch nemajú šancu uplatniť. Je to vďaka ich odseparovaniu premyslenou dotačnou politikou, kde štátnu podporu dostane iba solárne zariadenie spĺňajúce náročné kritériá nových európskych noriem (EN 12 975-1 a 2 ) overovaných akreditovanou skúšobňou a často sú aj montované certifikovanou montážnou organizáciou .

Pokiaľ takéto pravidlá nebudú platiť aj u nás, ponúkame zákazníkom postup, ktorý by im mohol uľahčiť orientáciu v spleti často nerealistických ponúk niektorých dodávateľov solárnych zariadení.

Pri študovaní ponúk na dodávku a montáž solárneho zariadenia by ste mali zvýšiť svoju ostražitosť v prípade, že :

 • Výkon plochých kolektorov vztiahnutý na 1 m 2 absorbčnej plochy je vyšší ako 1000 W.
  ( maximálny príkon na 1 m 2 pri kolmom dopade je za bezoblačného počasia 1 032 W t.j. takto prezentovaný štandardný kolektor je vlastne perpetuum mobile )
 • Dodávateľ sľubuje vyššie ako 70 % pokrytie ročných energetických potrieb pri solárnej príprave TÚV a vyššie ako 30 % pri kombinovanej príprave TÚV a solárnom prikurovaní budov.
 • Slnečné kolektory sú prezentované ako univerzálny prostriedok na plné pokrytie energetických potrieb objektu.
 • Dodávateľ sľubuje návratnosť vložených prostriedkov pri príprave TÚV a prikurovaní v rodinných domoch v dobe kratšej ako 4 roky bez akýchkoľvek dotácií.
 • Udávaný merný výkon plochých kolektorov pri príprave TÚV je vyšší ako 600 kWh na m2 inštalovanej kolektorovej plochy za rok a pri kombinovanej príprave TÚV a prikurovaní prevyšuje hranicu 400 kWh na m2 inštalovanej kolektorovej plochy za rok.
 • Solárne prikurovanie sa navrhuje aj v prípade, že projektovaná vstupná teplota vykurovacieho média na danom systéme vykurovania je výrazne vyššia ako 50°C a budova má vysoké tepelné straty.

 • Výrobca poskytuje 10 ročnú záruku, ale nedisponuje referenciami staršími ako 1 až 5 rokov, prípadne ide o novú, na trhu neznámu firmu.
 • Dodávateľ nie je schopný predložiť atesty z akreditovaných skúšobní.
 • Dodávateľ nie je schopný napriek požiadavke zákazníka zabezpečiť meranie výkonu solárneho zariadenia.

 • Na transparentný kryt kolektora sa používajú plasty (polykarbonáty, plexisklo a pod.)
 • Na spojenie kolektorového poľa so zásobníkom sa používajú plastové hadice (polypropylén, polyetylén a pod.) alebo izolácie s nedostatočnou tepelnou odolnosťou.
 • Na výstupe z kolektorového poľa sa montuje plavákový (automatický) odvzdušňovací ventil.
 • Na spájanie medených trubiek sa používajú mäkké pájky.
 • Solárne sklo na kolektore sa nápadne podobá na vzorované sklá používané v nepriehľadných okenných výplniach.
 • V solárnom zásobníku zabudovaný výmenník má menšiu plochu ako cca 0,2 m2 na jeden m2 inštalovanej kolektorovej plochy
 • Na absorbéri sa používajú rôzne nástreky označené ako solárny lak, selektívny náter a pod.
 • objem solárneho zásobníka na m2 inštalovanej kolektorovej plochy je výrazne menší ako 40 l/m2 alebo výrazne väčší ako 60 l/m2.
 • Zásobník TÚV s objeme väčším ako 400 l nemá vyriešený spôsob termickej dezinfekcie.
 • Dodávateľ nie je schopný predložiť pre nosné konštrukcie kolektorov na rovných strechách statické výpočty zaťaženia vetrom v závislosti na výške budovy.

 • Udávaná účinnosť často presahuje 85 %-nú hodnotu a uvádza sa ako prevádzková účinnosť slnečných kolektorov.
 • Uvádza použitie penoplastových tepelných izolácií v bezprostrednom kontakte s absorbérom.
 • Účinnosť kolektorov sa zamieňa s koeficientom absorbcie.

 • Slnečné kolektory sa namontujú na strechu, ktorá v horizonte niekoľkých rokov bude vyžadovať opravu a nepočíta sa s tým.
 • Bazénová voda sa ohrieva prietočným spôsobom v slnečných kolektoroch s kovovým absorbérom.
 • Pripúšťa prietočný ohrev TÚV v kovovom absorbéri kolektora.
 • Dodávateľ ponúka za relatívne nízku cenu solárne zariadenie avšak jeho funkčnosť je podmienená potrebou dodatočnej kúpy celého radu ďalších komponentov.

Dobrá rada na záver:

Vyžiadajte si od dodávateľa zoznam referencií a overte si u jeho zákazníkov spokojnosť s realizovanými systémami.

Tieto riziká vám nehrozia, ak sa pri výbere solárneho systému obrátite na našich konzultantov.

 

thermosolar_logo.gif
Viac informácii nájdete na stránkach www.thermosolar.sk

Kontakty:
web: www.thermosolar.sk
e-mail: info@thermosolar.sk  
infolinka: 045 601 6080, 81

THERMO|SOLAR ŽIAR, spol. s r.o.  
Na vartičke, P.O.Box 45, 
965 03 Žiar nad Hronom 

THERMOSOLAR ŽIAR, s.r.o. - je najväčší producent solárnych systémov v bývalom východnom bloku. Korene vývoja a produkcie solárnej techniky súčasnej spoločnosti siahajú do roku 1970. Je jediným výrobcom plochého vákuového kolektoru na svete.

Informácie o firme na portáli eFilip.sk 
Vyžiadať ďalšie podklady a informácie