Prípadová štúdia - zateplenie BYTOVÉHO domu

Popis budovy:

Lokalita – Košice
Počet podlaží – 13 + suterén
Bytových jednotiek - 61

rodinny_bytovy_dom.gif
*ilustračný snímok

 

Energetický audit - popis stavebných konštrukcií pred zateplením

 • Železobetónové nosné steny hrúbky 140 mm  
  Obvodový plášť - trosko-pemzové betónové celostenné dielce hrúbky 320 mm. Výpočtová hodnota tepelného odporu obvodovej steny: R=0,474 m2K/W a súčiniteľ prestupu tepla bol k=1,558 W/m2K.
 • Strešná konštrukcia bytového domu bola dvojplášťová a jej výpočtové hodnoty tepelného odporu boli R=1,19 m2K/W a súčiniteľ prestupu tepla k= 1,102 W/m2K.
 • Transparentné konštrukcie (okná a balkónové dvere) sú zdvojené.

Nedostatky prejavujúce sa vznikom pliesní v kútoch pri podlahe a strope prevažne u bytov orientovaných na severnú, náveternú stranu prezradzovali nevyhovujúci stav tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií.

Vykonané stavebné opatrenia

 • Zateplenie
  • kontaktný systém na báze penového polystyrénu hr. 70 mm
  • nad 22,5 m - minerálna vlna 
  • zo strany nevykurovaného suterénu - kombi tepelno-izolačné dosky na báze krupinitu (10 mm) a penový polystyrén (40 mm)

Zateplením sa dosiahla výpočtová hodnota tepelného odporu R= 2,049 m2K/W a súčiniteľ prestupu tepla k=0,451 W/m2K. Zo strany nevykurovaného suterénu boli namontované kombinované tepelno-izolačné dosky na báze krupinitu (10 mm) a penového polystyrénu (40 mm) s povrchovou interiérovou omietkou.

 • Hydraulická regulácia vykurovacieho systému + termostatické ventily s termoregulačnými hlavicami inštalované na vykurovacie telesá (radiátory) 

Výsledok

 • úspora energie na vykurovanie
  • zlepšenie tepelnotechnicých vlastností stien
  • zvýšenie povrchovej teploty stien
  • zlepšenie akumulačných vlastností stien) 
 • ochrana objektu proti poveternostným vplyvom (dážď, vlhkosť, sneh, mráz, slnečné žiarenie)
 • krajší estetický vzhľad objektu.

 Spotreba energie bytového domu:

Pred zateplením:  

odber tepla 1834 GJ
› Priemerná cena vykurovania pre domácnosť - 22.506 Sk

Po zateplení:         

odber tepla 1352 GJ
› Priemerná cena vykurovania pre domácnosť - 15.514 Sk

rodinny_bytovy_dom_spotreba.gif

Úspora spotreby energie 26%

Návratnosť investície pri dnešných cenách - 12,5 roka