Princíp kondenzačného vykurovania

...viac tepla za menej peňazí

Princíp kondenzovania je známy už viac ako sto rokov. Len nedávno sa však začal efektívne využívať. Výhodou kondenzačných kotlov je úspora energie – je schopný ušetriť až 17% paliva oproti štandardným kotlom a až 33% paliva oproti starším typom plynových kotlov.

Kondenzačné kotly pritom najlepšie spĺňajú parametre nielen úspornosti, ale aj šetrnosti k životnému prostrediu.

Ak sa rozhodujete, či sa vrátiť k vykurovaniu tuhými palivami, kvôli rastúcim cenám plynu, určite by ste mali zvážiť aj fakt, že oveľa efektívnejším riešením je vymeniť starý aj keď ešte funkčný kotol za nový, úspornejší a účinnejší.

Pri klasickom nízkoteplotnom kotle odchádzajú spaliny s teplotou asi 120 až 130°C cez komín, či iným vývodom priamo von. Naopak, kondenzačné kotly toto teplo odovzdávajú ochladenej vode pritekajúcej zo systému a prihrejú ju. Tým stačí na jej dohriatie, skôr ako sa vráti naspäť do systému, menšie množstvo plynu. Ich úspornosť teda spočíva v tom, že využívajú aj časť kondenzačného tepla pary obsiahnutej v spalinách. Spotrebujú tak o 15 percent menej energie ako klasické kotly a až o 33 percent menej ako zastarané plynové kotly. Proces kondenzácie prebieha v špeciálnom kotlovom výmenníku, vyrobenom zvyčajne zo zliatin hliníka. Spolu s horákom a ventilátorom tvorí jadro kotla. Spalinová časť plní rovnakú funkciu ako pri klasických kotloch, výnimočná je časť kondenzačná, v ktorej sa ochladzujú (kondenzujú) spaliny. Tým, že spaliny skondenzujú, do ovzdušia sa dostáva už len zvyškové množstvo škodlivín, ktoré je výrazne nižšie, ako zákonom stanovené normy na ochranu životného prostredia. 

Investícia, ktorá sa vám vráti

kondenz_kotol.gif
Pri výbere kotla je dôležité prihliadať aj na jeho dostatočnú výkonnosť, v závislosti od veľkosti vykurovaných priestorov. Nižší výkon kotla ako je v skutočnosti potrebný priestor nevykúri, naopak, príliš veľký výkon bez vhodnej regulácie spôsobuje prekurovanie a tým aj finančné straty. Kotol je správne zvolený vtedy, ak sa z neho využíva takmer celý rozsah jeho výkonu.

Kondenzačné kotly v rôznych výkonových verziách sa vyrábajú aj na Slovensku a držia trend v rámci celého sveta. Účinnosť týchto kotlov je veľmi vysoká, okolo 98%, pričom z kondenzácie sa získa ďalších 10%. Samotné tepelné využitie kondenzačných kotlov tak môže dosiahnuť až 108 %. Pre porovnanie, staré kotly majú zvyčajne účinnosť od  65 do 80 %, účinnosť nových kotlov je okolo 91%.

Ceny kondenzačných kotlov sú síce vyššie, ale je to investícia, ktorá sa naozaj oplatí. Vráti sa po niekoľkých vykurovacích obdobiach, pričom doba návratnosti je o to kratšia, o čo viac rastú ceny plynu. Pri súčasnej úrovni cien sa vám rozdiel investícií medzi klasickým a kondenzačným kotlom vráti už v priebehu 2 – 3 vykurovacích období.

Minimalizovanie tepelných strát – úspora energie

V prvom rade treba zabezpečiť, aby bol dom, či iný vykurovaný priestor, dobre zateplený a eliminovať úniky tepla stavebnými konštrukciami. Týmto spôsobom sa prevádzkové náklady na vykurovanie môžu znížiť aj o 30-40 percent. Výmena zdroja energie, napr. kotla, môže byť jedným z kľúčových faktorov pri úspore energie. Pri jeho výbere by sme mali prihliadať na dobrú reguláciu. Dôležitá je aj životnosť komponentov kotla.

Pri stavbe alebo prestavbe domu je jedným z dôležitých parametrov zabezpečenie vhodnej vykurovacej  sústavy. Odporúča sa poradiť s odborníkom, ktorý presne vyráta a zohľadní požiadavky na celý vykurovací systém a vykurované priestory, a podľa toho navrhne najvhodnejší typ kotla.

Viac informácií o vykurovaní kondenzačným kotlom získate na Infolinke Protherm: 034/6966 101

V spolupráci s Protherm spracovala Zuzana Struhárová