Prečo je potrebné recyklovať staré spotrebiče?

Modernú domácnosť si dnes už nedokážeme predstaviť bez elektrospotrebičov. Uľahčujú nám prácu, šetria čas a aj peniaze. Čo však s nimi, keď doslúžia. V minulosti sme vyhadzovali chladničky, práčky či sporáky do kontajnerov alebo dokonca do lesa či potoka. 

Skončili tak niekde v spaľovni alebo len tak pohodené v prírode na čiernej skládke namiesto toho, aby sa zrecyklovali, teda ekologicky  spracovali.   Čo to vlastne recyklácia elektrospotrebičov je?   Stručne povedané -  je to vrátenie niektorých materiálov, z ktorých sú elektrospotrebiče vyrobené, späť do výrobného procesu.  Recykláciou teda získame druhotné suroviny.

Až 90%  elektroodpadu sa dá naďalej využívať.

Recykláciou získané suroviny sa dajú  použiť na výrobu rôznych ďalších výrobkov. Suroviny, ktoré môžeme takto získať sú napríklad:

  • rôzne železné kovy (z pračiek či sporákov)
  • neželezné kovy ako je hliník, meď či alebo cín 
  • rôzne plasty (napr. z rýchlovarných kanvíc alebo počítačov)

Z takto získaných druhotných surovín sa potom môžu  vyrobiť nové elektrospotrebiče alebo niečo úplne iné, napríklad záhradný plastový nábytok, kovové zábradlie alebo svietniky. Druhotné suroviny vlastne šetria prírodné zdroje, pretože sa  nemusia ťažiť a tým prispievame k  ochrane životného prostredia.

Materiál či suroviny získané zo starých spotrebičov sa tiež môžu použiť aj ako zdroj pre výrobu alternatívnej energie.

Navyše staré spotrebiče môžu obsahovať rôzne toxické kovy a iné škodlivé látky akými sú napríklad olovo (v počítačoch s klasickými monitormi), ortuť (vo výbojkách či notebookoch), kadmium (v batériách) oleje alebo farbivá. Obzvlášť nebezpečné sú freóny nachádzajúce sa v chladničkách a mrazničkách starších ako 10 rokov. Preto treba venovať ekologickej likvidácii starých chladničiek a mrazničiek špeciálnu pozornosť. Keď sa stará chladnička náhodou rozbije alebo ju niekto neodborne rozoberie na súčiastky (napríklad aby získal kompresor), freón, ktorý  poškodzuje ozónovú  vrstvu unikne do ovzdušia.  Práve ozónová vrstva nás  chráni pred škodlivým UV žiarením, ktoré zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože, narušenia imunitného systému či poškodenia zraku.

Ak staré spotrebiče vyhodíme do prírody, škodlivé látky sa napríklad vplyvom dažďa či snehu alebo mechanickým poškodením môžu uvoľniť rovno do pôdy alebo potoka. Možný negatívny vplyv elektroodpadu  na životné prostredie a teda aj na naše zdravie je preto ďalším dôležitým dôvodom, prečo treba elektroodpad bezpečne a ekologicky zlikvidovať.    

Aby sa však staré elektrospotrebiče dostali na recykláciu, je potrebné vedieť, kam s nimi.  Ak ich vyhodíme tam, kam nepatria, sú nenávratne preč a ich ďalšie spracovanie nie je možné.

Práve z týchto dôvodov už aj na Slovensku podobne ako v celej Európe funguje systém zberu a recyklácie starých spotrebičov.  Od augusta 2005 je zakázané vyhadzovať staré alebo nefunkčné elektrospotrebiče do komunálneho odpadu a hrozí za to dokonca pokuta. Elektrospotrebiče už nie sú bežným komunálnym odpadom, a preto sa nesmú vyhadzovať spolu s ním.

» Elektroodpad - čo s ním?
» Nerozoberajte staré chladničky! Ohrozujete svoje zdravie!

envidom.gif

ENVIDOM  - je kolektívny systém výrobcov a dovozcov elektrospotrebičov,  ktorý koordinuje a financuje systém zberu a recyklácie odpadu z veľkých a malých domácich spotrebičov, teda tzv. bielej techniky z celého územia Slovenska. ENVIDOM pracuje na neziskovom princípe a pri svojej činnosti úzko spolupracuje s obcami, zbernými dvormi, predajňami, prepravcami a recyklátormi.

ENVIDOM - združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
web:
www.envidom.sk
Tel: +421 2 50 221 300