Pórobetón - ideálne tepelno-izolačné vlastnosti

Tajomstvom výnimočných tepelno-izolačných vlastností pórobetónu je štruktúra vápenato-kremičitanovej hmoty, v ktorej póry predstavujú 50 percent objemu materiálu. Tisíce malých vzduchových dutiniek vyrovnávajú vonkajšie zmeny teploty a vytvárajú stabilnú, príjemnú klímu v miestnosti. Pórobetón chráni pred zimou, rovnako i pred horúčavou. Pohlcuje a uvoľňuje vlhkosť vzduchu, vyrovnáva tým prevádzkové vlhkostné zmeny v miestnosti a taktiež umožňuje vodným parám postupný prestup obvodovou stenou. Pórobetón patrí medzi tzv. "teplé" materiály so vzácnymi mikroklimatickými vlastnosťami. Pri priamom dotyku má veľmi malú odnímateľnosť tepla, preto je príjemný ako drevo.

Ak staviate obvodové steny z tvárnic PORFIX hrúbky 375 mm, ktoré majú tepelný odpor 3,125 m2.W.K-1, stavbu už nemusíte dodatočne zatepľovať. Použitím PORFIXu je možné sa vyhnúť prípadným projekčným, staticko-fyzikálnym či technickým problémom spojeným s použitím kombinovaných techník. A navyše usporiť. Rovnorodosť pórobetónových stien a stropov (oproti komplikovane zatepleným konštrukciám) ovplyvňuje pozitívne aj prestupy tepla, vodných pár a vzduchu. Ak je stena vystavená mimoriadne nepriaznivým tepelným vplyvom, dá sa dodatočne zatepliť. V zásade platí, že izolačná vrstva polystyrénu s hrúbkou 5 mm zvýši tepelný odpor materiálu o 1 m2.W.K-1.

hrúbka tvárnice(mm) tepelný odporv zmysle STNR (m2.K/W) tepelný odporpri 9% vlhkostiR (m2.K/W) tepelná vodivosť v zmysle STN(W/m.K) tepelná vodivosť pri 9% vlkhosti (W/m.K)
75 0,625 0,5 0,12 0,15
100 0,833 0,677 0,12 0,15
125 1,042 0,833 0,12 0,15
150 1,25 1 0,12 0,15
250 2,08 1,677 0,12 0,15
300 2,5 2 0,12 0,15
375 3,125 2,5 0,12 0,15

Viac informácií:

porfix_logo.gif web: www.porfix.sk
e-mail: marketing@porfix.sk
infolinka: 0800 10 13 13