PORFIX: technické vlastnosti 'šedého pórobetónu'

Pórobetón je moderný materiál nového tisícročia, vyrobený z ekologicky čistých surovín. Spája vysokú úžitkovú hodnotu s environmentálnymi požiadavkami na recykláciu a zhodnotenie silikátových surovín. Technológia výroby pórobetónu tvorí uzavretý bezodpadový cyklus, takže je šetrná k životnému prostrediu. Aj pri samotnej stavbe je odpad materiálu iba minimálny. Okrem toho, tepelno-izolačné vlastnosti PORFIXu znižujú energetickú náročnosť pri užívaní stavieb a teda redukujú spotrebu energií. Pri samotnej výrobe spoločnosť PORFIX dodržuje prísne ekologické normy. Posúdil to aj Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorého analýzy potvrdili zdravotnú nezávadnosť pórobetónových výrobkov PORFIX. Podľa výsledkov analýz stavebné materiály PORFIX nepredstavujú žiadne riziko ohrozenia zdravia ani životného prostredia. 
 
 
 
porfix_ombudsman2.jpg
Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. ručí za zdravotnú nezávadnosť svojich produktov. Pravidelné sledovanie a testovanie produktov zabezpečuje ombudsman pre ekológiu pán Ladislav Némethy.

Položte Vašu otázku ombudsmanovi pre ekológiu:
Infolika: 0800 10 13 13
e-mail: ombudsman@porfix.sk