Nový nosný preklad PORFIX

Spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. uviedla v septembri na trh novinku v komplexnom stavebnom systéme – nosné preklady PORFIX, ktoré sú ďalším krokom k zjednodušeniu a zrýchleniu procesu výstavby.

Nosné preklady PORFIX sú, rovnako ako aj ostatné prvky, koncipované na modulovú výšku 250 mm. Pri ich použití je zachovaný jednotný pórobetónový vzhľad celej hrubej stavby.

  • Pri použití nosných prekladov PORFIX je možné ihneď po ich položení pokračovať v ďalších pracovných postupoch. Ich výhodou je možnosť použitia pre otvory so svetlosťou až do 2 100 mm,
  • Pre uľahčenie manipulácie na stavbe sú preklady vybavené manipulačnými okami, ktoré umožňujú využitie zdvíhacieho zariadenia,
  • Nosné preklady je možné z konštrukčného hľadiska vyskladať na požadovanú šírku muriva z jednotlivých typov.
porfix_preklad.gif

Viac informácií môžete získať na infolinke 0800 10 13 13, alebo na internetovej stránke www.porfix.sk.