NOBASIL - čas chrániť energiu

K celkovej kvalite  a pohode obytného priestoru výrazne prispievajú tepelnoizolačné materiály. Pri ich voľbe je ale potrebné zohľadniťaj klimatické, konštrukčné a prevádzkové podmienky predmetnej stavby. Správna voľba typu a hlavne hrúbky tepelnej izolácie musí zabezpečiť nielen energetickú úsporu budovy ale aj kvalitnú vnútornú klímu, bezpečné a hygienicky nezávadné prostredie a tým celkovú pohodu bývania.

V priemere až 60% z celkových nákladov na bývanie tvoria prostriedky vynakladané na vykurovanie. Výška tohto podielu však nie je ovplyvnená iba cenovým vývojom palív, ale hlavne zbytočnými tepelnými stratami, ktoré vznikajú únikom cez konštrukčné časti budovy.

Pokiaľ budova nie je zateplená na jej tepelných stratách sa najviac podieľajú:

  • otvorové konštrukcie -53%,
  • obvodové steny -34%, 
  • strecha -8 % 
  • vnútorné konštrukcie- 5%

Preto týmto konštrukciám je potrebné z hľadiska  tepelných úspor venovať najväčšiu pozornosť.

Zateplením stavby v zásade dosiahneme:

  • zníženie spotreby energie na vykurovanie minimálne o 30%
  • odstránenie hygienických nedostatkov /plesne/
  • zníženie hlučnosti
  • vytvorenie podmienok tepelnej pohody
  • v prípade minerálno vláknitých izolácií zvýšime aj pasívnu ochranu budovy pred vznikom a šírením požiaru

Medzi izolácie ktoré predmetné kritériá v plnom rozsahu zabezpečujú, patria minerálno vláknité izolácie NOBASIL. Sú veľmi progresívne najmä preto, že každý výrobok NOBASILje schopný izolovať tepelne, akusticky aj protipožiarne. Knauf Insulation, s.r.o.  v Novej Bani je jediný výrobca takýchto izolačných materiálov na Slovensku, ktorý ich vyrába už odr.1969, a v súčasnosti prevážnu časť výroby exportuje do rôznych štátov Európy.

Výrobky NOBASIL sú dodávané v tvare dosiek, pásov, rohoží a skruží , môžu byť aplikované pre všetky stavebné konštrukcie ako aj energetické rozvody a iné technické zariadenia. Sú anorganické, tvarovo stále a majú dlhodobú životnosť. Sú vyrábané z prírodných surovín a preto sú aj ekologické a recyklovateľné.

Ako už bolo spomenuté najväčší podiel na tepelných stratách budovy majú obvodové steny.

Použitím izolačných dosiek NOBASIL FKD, alebo lamiel NOBASIL FKL z vonkajšej strany obvodových stien, dosiahneme nielen výrazné zníženie  tepelných strát, ale aj ochranu proti externému hluku a požiaru. Vďaka vláknitej štruktúre sú výrobky  NOBASIL vysoko difúzne a prievzdušné, čím dopomáhajú vytvárať príjemnú klímu v interiéri.

Výrobky NOBASIL sú veľmi progresívne aj pri zatepľovaní podkrovných priestorov, kde sa používajú mäkšie výrobky typu NOBASIL MPN, MPE, MPS.

Veľkú skupinu výrobkov tvoria izolácie do podlahových konštrukcií, pre tzv. plávajúce podlahy NOBASIL PTN,PTE, PTS, kde okrem tepelnej izolácie zabezpečujú aj dôležitú funkciu útlmu tzv. kročajového  hluku.

Široký sortiment výrobkov je pre ploché strechy, kde sa ponúkajú aj kompletované výrobky s povrchovými úpravami ako aj spádované dosky, pre zabezpečenie požadovaných spádov plochej strechy.

Je možné konštatovať že sortiment výrobkov NOBASIL je široký ale je potrebné aby jednotlivé výrobky boli v praxi správne aplikované. Pre tieto účely poskytuje Knauf Insulation, s.r.o. technické poradenské služby . Tieto môžete využiť formou telefonickou, e-mailovou alebo osobnou konzultáciou priamo do Knauf Insulation, s.r.o.  na - odbor marketingu. V zložitejších problémoch je možné dohodnúť aj osobnú konzultáciu priamo na stavbe. Využiť môžete  obchodné a technické konzultácie aj prostredníctvom regionálnych obchodných zástupcov

 

nob_logo.gif
Knauf Insulation, s.r.o. je jediným slovenským výrobcom tepelných, zvukových a protipožiarných izolácií pre stavebné a technické použitie, na báze minerálnych vlákien.

Kontakt
web: http://www.nobasil.sk
e-mail: poradenstvo@knaufinsulation.com
infolinka: 45 6833 111

Knauf Insulation, s.r.o.  
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa

Regionálni zástupcovia
BA kraj: 0905 849 685 | NR,  TN kraj: 0905 532 257 | ZA, BB kraj: 0905 757 468 | PO, KE kraj: 0908 900 126

nobasil_konzultanti.gif 

Vyžiadanie ďalších informácií a podkladov
Informácie o firme na stránkach eFilip.sk