Netradičný stavebný materiál - slama

Výstavba domov použitím technológie slamených balíkov je známa už dávno, ale jej moderné využitie sa datuje až od roku 1900, keď sa vo väčšom rozsahu začala používať v USA. Hlavnými výhodami boli rýchla, jednoduchá a cenovo výhodná výstavba. Postupne sa slamená výstavba v malom rozsahu rozšírila po celom svete a v súčasnosti sa odhaduje celkový počet slamených domov na viac ako desaťtisíc. Najnovším trendom je výstavba pilotných nízkoenergetických domov zo slamenných balíkov hlavne v krajinách Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko.

Nenáročná technológia a vysoká hospodárnosť


Stavať zo slamy je veľmi jednoduché. Všetko čo k tomu potrebujeme sú stlačené balíky slamy, spĺňajúce potrebné kritéria (vlhkostné, objemový hmotnosť, kvalita slamy). Slamené balíky môžu mať buď nosnú funkciu, v tomto prípade sú jednotlivé balíky ukladané na seba podobne ako pri výstavbe z tehál alebo sú použité ako tepelná izolácia, v tomto prípade sa vkladajú ako výplň do drevenej rámovej konštrukcie. Na základe ich vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností (porovnateľných s minerálnou vlnou), slabej horľavosti (trieda horľavosti B2), ľahkej dostupnosti, možnosti svojpomocnej výroby ale predovšetkým vďaka ich výhodnej cene v porovnaní s ostatnými stavebnými materiálmi môžeme o slame hovoriť ako o jednom z perspektívnych materiálov budúcnosti.

Hlavné výhody stavania zo slamy
Slama je k dispozícií všade na svete. Materiál je dokonale recyklovateľný a organicky rozložiteľný jeho využitie na stavebné účely (namiesto spaľovania) má prínos aj pre životné prostredie. Omietnutá stena postavená so slamených balíkov má vyhovujúce požiarnotechnické vlastnosti. Dokáže odolávať vplyvu ohňa až po dobu 4 hodín. Neomietnutá stena zo slamených balíkov potrebuje pri teplote 843 °C 34,5 min aby úplne prehorela, bez toho aby sa chytila celá stena. Najväčším problémom je však roztrúsená slama alebo voľne stojace slamené balíky na stavbe, ktoré sú vysoko horľavé. Preto je dôležité aby boli pri výstavbe dodržiavané všetky bezpečnostné predpisy minimálne až do chvíle kým je stena so slamy omietnutá, aby sa predišlo nebezpečenstvu vzniku požiaru. Slamené balíky sú stlačené aby dosahovali mernú hmotnosť od 90 kg/m3, ktorá zabezpečuje predpísanú odolnosť voči požiaru. Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť nezávisle od miestnych predpisov, že tam kde je možné používať ako stavebný materiál drevo, tak tam môže byť rovnako použitá aj technológia výstavby zo slamených balíkov.

Nevýhody výstavby zo slamených balíkov
Ako každý materiál aj slama má svoje nevýhody. Pri výstavbe zo slamy sú to predovšetkým rozmery balíkov, ktoré majú za následok masívne steny a miestnosti čo si vyžaduje aj zvýšené nároky na priestor a v husto osídlených oblastiach s drahými stavebnými pozemkami to zvyšuje náklady na výstavbu. Treba vziať do úvahy, že slama ako väčšina prírodných materiálov je citlivá na vlhkosť. Pri odvetraných konštrukciách s dostatočnou difúziou, kde sa vzniknutá vlhkosť znova vysuší, to nie je žiadny problém. Napriek tomu by sa mala slama používať len v prostredí, kde môže byť aplikované aj drevo. V opačnom prípade sa môže stať, že slama začne degradovať, kompostovať, a tým stratí svoje vlastnosti.


„Úspory energie – bezplatné energetické poradenstvo“

Máte záujem o dalšie informácie týkajúce sa úspory energií? Neváhajte a navštívte energetického poradcu v svojom krajskom meste v pobockách Wüstenrot stavebnej sporitelne v pondelok a stredu od 14:00 do 18:00. Skúsený energetický poradca poradí domácnostiam, bytovým družstvám, spolocenstvám vlastníkov bytov a širokej verejnosti v oblasti spotreby vody, zateplenia, vykurovania, výberu elektrospotrebičov a akýmikolvek problémami súvisiacimi so spotrebou energií.

Nezabudnite sa objednat na tel.c.: 02/593 000 91 alebo 0902 601 535.
Viac informácií nájdete na: www.usporyenergie.sk, www.e-filip.sk