Nerozoberajte staré chladničky! Ohrozujete svoje zdravie!

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa stále viac hovorí o nutnosti nosiť slnečné okuliare? Prečo ešte pred pár rokmi stačilo použiť pri opaľovaní ochranný faktor päť a dnes sa hovorí o tridsiatke? Jedným z dôvodov je nesprávna manipulácia so starými chladničkami.

Zázračný plyn či zabijak?

Keď v roku 1930 vedci objavili freón, boli nadšení. Bezpečný, nejedovatý a nehorľavý plyn od základov zmenil chladiarenský a klimatizačný priemysel. Priemysel našiel pre freón široké využitie – od výroby riedidiel a čistiacich prostriedkov, či prísad do automobilovej klimatizácie až po výrobu chladničiek, kde sa používal ako chladiaci a izolačný plyn. Vtedy ešte nikto netušil o skrytých hrozbách tohto zázračného plynu. Až v roku 1973 vedci zistili, že freóny v ovzduší poškodzujú ozónovú vrstvu. Práve tá nás však chráni pred nebezpečným UV žiarením. Freón sa preto už viac ako 10 rokov nepoužíva v chladničkách ani ako chladiaci plyn ani v polyuretánovej izolácii. Výrobcom sa podarilo vyvinúť iné látky, ktoré plnia rovnakú funkciu, ale už nie sú nebezpečné pre životné prostredie. V chladničkách starších ako 10 rokov, ktoré sú stále bežnou súčasťou mnohých slovenských domácností, sa však nebezpečné freóny stále nachádzajú.

Jedna stará chladnička obsahuje priemerne 400 gramov freónu. Toto množstvo freónu v ovzduší má taký istý účinok ako 4 tony oxidu uhličitého (CO2), ktorý spolu s inými plynmi vytvára smog a spôsobuje globálne otepľovanie.

Ruky preč od starých chladničiek!

Staré chladničky obsahujú veľa železa, motor, kompresor, a tak lákajú mnohých, ktorí v nich vidia ďalšie využitie. Pri neodbornom rozoberaní týchto spotrebičov na súčiastky sa však poškodzujú práve časti, ktoré obsahujú freón. Ten potom uniká do ovzdušia.

Nebezpečné účinky freónu

V roku 1989 Program OSN pre životné prostredie UNEP publikoval správu, že každé zníženie koncentrácie ozónu o 1 % povedie k nárastu ochorení rakoviny kože o 3 % a prírastku 100 až 150 tisíc prípadov šedého očného zákalu ročne. Správa ďalej varuje pred zvýšením počtu infekčných ochorení, pretože imunitný systém stráca v dôsledku nadmerného ultrafialového žiarenia typu B svoju ochrannú schopnosť. To znamená rozšírenie a častejšie výskyty osýpok, infekčných oparov a tuberkulózy. Takisto dochádza k poklesu rastlinnej a živočíšnej výroby na pevnine i v oceánoch. Fytoplanktón (mikroskopické rastliny žijúce v jazerách a oceánoch) má zásadný vplyv na podnebie a stabilitu potravinového reťazca. Tieto rastliny sú veľmi citlivé na zosilnené UV žiarenie. Tieto mikroorganizmy sú základom potravinového reťazca v moriach. Ak zmiznú, potravinová pyramída sa môže zrútiť. Fytoplanktón takisto absorbuje polovicu oxidu uhličitého, ktorý vzniká našou činnosťou. Ak začne fytoplanktón odumierať, otepľovanie Zeme sa urýchli.

Viete, že:

  • ak rozoberiete alebo poškodíte chladničku staršiu ako 10 rokov, do ovzdušia unikne zdraviu nebezpečný freón, ktorý poškodzuje ozónovú vrstvu?  
  • jedna stará chladnička obsahuje priemerne 400 gramov freónu? 
  • množstvo freónu z jednej chladničky má v ovzduší taký istý účinok ako 4 tony oxidu uhličitého (CO2), ktorý spolu s inými plynmi vytvára smog a spôsobuje globálne otepľovanie?
  • únik freónov z jednej chladničky spôsobí v ovzduší také škody, ako keby ste prešli autom 20 000 kilometrov?
  • kolektívny systém ENVIDOM spolu so svojimi partnermi zabezpečil od začiatku svojho pôsobenia (od roku 2005) zber a ekologickú likvidáciu viac ako 130 tisíc kusov starých chladiacich zariadení? Pomohli tak zabrániť úniku vyše 52 ton freónu do ovzdušia. Toto množstvo freóny  by pri tom  malo také škodlivé účinky v ovzduší ako 520 tisíc ton CO2 !
Vypočítajte si, akú úsporu by vám priniesla výmena starej chladničky za novú

» Prečo je potrebné recyklovať staré spotrebiče?
» Elektroodpad - čo s ním? 

envidom.gif

ENVIDOM  - je kolektívny systém výrobcov a dovozcov elektrospotrebičov,  ktorý koordinuje a financuje systém zberu a recyklácie odpadu z veľkých a malých domácich spotrebičov, teda tzv. bielej techniky z celého územia Slovenska. ENVIDOM pracuje na neziskovom princípe a pri svojej činnosti úzko spolupracuje s obcami, zbernými dvormi, predajňami, prepravcami a recyklátormi.

ENVIDOM - združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
web:
www.envidom.sk
Tel: +421 2 50 221 300