Moderné tehly nie je potrebné zatepľovať

Tehly sú s bývaním späté už odnepamäti. Pre svoju pevnosť a odolnosť, paropriepustnosť, dobré zvukovo-izolačné vlastnosti, nehorľavosť a schopnosť akumulovať teplo nestratili po celé tisícročia na obľube a sú cenené dodnes. Z pálených tehál začal človek stavať už v 3. tisícročí pr. n. l. Výraznou premenou prešli tehly až počas druhej polovice 20. storočia a moderné brúsené tehlové bloky, ako je napr. tehla HELUZ Family 2in1, dnes neplnia iba funkciu základného stavebného prvku, ale spájajú v sebe tie najlepšie vlastnosti kvalitného murovacieho materiálu a tepelnej izolácie. Výsledkom je murivo, ktoré má najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti na trhu a je vhodné na výstavbu domov s takmer nulovou spotrebou energie.

Nie je izolácia ako izolácia

Vyľahčené tehly a tehlové bloky s otvormi sa u nás začali vyrábať začiatkom 70. rokov minulého storočia. Po uvoľnení trhu v 90. rokoch začali do ČR prichádzať nové výrobné technológie, ktoré ovplyvnili aj vývoj technológie výroby u českých tehliarov. Začali sa vyrábať tehly typu perodrážka, počet vnútorných rebier v tehlových blokoch sa zväčšoval a postupne sa tehly začali plniť izolačnými materiálmi.

Výrobcovia používajú na vyplnenie tehál rôzne izolačné materiály, ako napr. minerálnu vatu, perlit či polystyrén a práve ten mal podľa dlhodobého testovania izolácií najlepšie výsledky. To však neznamená, že všetky tehlové produkty plnené polystyrénom majú rovnaké vlastnosti. Väčšina európskych výrobcov využíva tehlové bloky s veľkými otvormi, do ktorých zasúvajú bloky polystyrénu či minerálnej vaty alebo do veľkých otvorov vlievajú zmesi perlitu a lepidiel, ktoré nechávajú zatuhnúť.

Český výrobca tehlových produktov, spoločnosť HELUZ, šiel však svojou vlastnou cestou vývoja. Výsledný produkt – tehlový blok HELUZ Family 2in1 tak má veľké množstvo vnútorných rebier a malých otvorov, ktoré nie sú plnené veľkými kusmi izolantu, ale drobnými guľôčkami polystyrénu. A práve plnením polystyrénu do malých otvorov sa podarilo maximálne eliminovať sálavý prenos tepla, čomu zodpovedajú aj výsledné izolačné vlastnosti produktu – sú najlepšie na českom aj slovenskom trhu. Obvodové steny z tehál HELUZ Family 2in1 už nie je potrebné zatepľovať – stena v šírke 500, 440 a 380 mm v plnej miere plní funkciu tepelného izolantu pre nízkoenergetické prípadne pasívne budovy.

Malá objemová hmotnosť použitého izolantu je veľmi priaznivá aj z environmentálneho pohľadu. Ak by sme totiž namiesto polystyrénu použili minerálnu vatu, boli by jej na naplnenie jednej tehly potrebné až 3 kg. Toto potom predstavuje desaťkrát väčšiu potrebu primárnej energie na výrobu izolantu a vznik desaťkrát vyššieho množstva emisií CO2 ako pri použití polystyrénu.

Samé plus a žiadne mínus

heluzFamilyPR.jpg
Okrem kvalitnej izolácie má použitie izolantu uzatvoreného priamo v tehlovom bloku ešte ďalšie prednosti. Prvou z nich je výrazne nižšia prácnosť – s brúsenými blokmi je možné murovať iba s použitím celoplošného lepidla či peny, rýchlo a ľahko.

Druhou výhodou je trvanlivosť a eliminácia vzniku porúch. Zabudovaná izolácia vykazuje omnoho lepšiu mechanickú odolnosť – životnosť muriva so zabudovaným izolantom presahuje 80 rokov, zatiaľ čo životnosť samostatného vonkajšieho zatepľovacieho systému je podstatne kratšia, je potrebné ho opravovať či prerábať, čím sa zvyšujú náklady. Kontaktný zatepľovací systém na rozdiel od jednovrstvového tehlového muriva neodoláva biologickým vplyvom a pri nesprávnom vyhotovení jeho úžitková hodnota a životnosť dramaticky klesá.

Ďalším a nemenej dôležitým benefitom je to, že polystyrén v tehle nezhoršuje difúziu vodných pár stenou z týchto tehál, čo môže byť pri kontaktnom zatepľovacom systéme problém, pretože stena „nedýcha“.

Nenachádzate žiadne ale? Nenájdete ho ani pri cene, ktorá je porovnateľná. Pripočítajte k tomu dlhú trvanlivosť, urýchlenie výstavby a jednoduchosť použitia a zistíte, že kvalitné tehly sú s príjemným bývaním nerozlučne spojené oprávnene.

 

Kontakt: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: 385 793 030, zákaznícka linka: 800 212 213, www.heluz.cz