Komunikačná jednotka vrnetDIALOG

Vyspelá komunikačná a riadiaca technika, ktorá umožňuje dokonalé zosúladenie všetkých komponentov vykurovacieho systému - ich nastavenie a kontrolu aj na diaľku, si razí cestu už aj na Slovensko.

vnet3_.jpg

Príkladom je komunikačná jednotka vrnetDIALOG od spoločnosti Vaillant, určená pre tepelné čerpadlá, vykurovacie kotly i solárne systémy, ktorá sa pripája pomocou siete GSM a GPRS alebo cez klasickú telefónnu linku. Celý prenos informácii prebieha cez internet. Zariadenie umožňuje diaľkové nastavenie vykurovacích zariadení VAILLANT a pripojenej regulácie, diagnostiku a sledovanie všetkých parametrov a prevádzkových stavov v celom systéme. Navyše je schopné automaticky hlásiť chyby prístroja priamo technikovi na mobil alebo zaznamenávať všetky potrebné údaje definované technikom pre dodatočnú analýzu systému (archivácia prevádzkových údajov a chybových hlásení. Zariadenie umožňuje dozor nad vykurovacím zariadením konečnému užívateľovi, ale i servisnému technikovi, ktorý môže vykurovací systém prostredníctvom počítača nastavovať, kontrolovať a diagnostikovať.

vrnet1_.jpg vnet2_.jpg

Spoločnosť Vaillant má v pláne začať už tento rok s využívaním systému vrnetDIALOG najmä pre tepelné čerpadlá, ale aj pre ostatné vykurovacie zariadenia  aj na Slovensku.

Zákazníkom sa bude poskytovať ako nadštandardná služba v rámci „servisného balíka“ služieb, ktorý bude zmluvne dohodnutý na určité časové obdobie . Diaľková správa cez vrnetDIALOG im zaručí 24 hodín denne a 365 dní v roku  plnú kontrolu nad vykurovacím systémom vrátane diagnostiky porúch a nastavenia zariadení technikom cez internetovú sieť. V prípade poruchy sa automaticky zašle správa príslušnému technikovi, ktorý kontaktuje - zavolá majiteľovi a následne sa s ním dohodne na obhliadke popr. oprave zariadenia v čo najkratšom možnom čase.

www.vaillant.sk