Grundfos a Združenie európskych výrobcov čerpadiel zavádzajú systém označovania energetickej spotreby

Grundfos a Združenie európskych výrobcov čerpadiel zavádzajú systém označovania energetickej spotreby

aaaaenerg_label.gif
Ako odpoved na iniciatívu firmy Grundfos vyvinulo Združenie európskych výrobcov čerpadiel Europump systém označovania energetickej spotreby, od ktorého sa očakáva, že prinesie úspory elektrickej energie v miliónoch Eur.

Väčšina ľudí si pri výbere domácich spotrebičov postupne uvedomuje dôležitosť aspektu energetickej spotreby. Okrem iného sú v dnešnej dobe spotrebitelia pri výbere výrobkov do značnej miery ovplyvňovaní zavedenými pravidlami Európskej únie, týkajúcich sa označovania energetickej spotreby. Zároveň však len veľmi málo spotrebiteľov berie na vedomie fakt, že obehové resp. cirkulačné čerpadlá, ktoré používajú v rámci vykurovacích sústav resp. systémov cirkulácie teplej vody vo svojich rodinných domoch, zreteľne spotrebujú ovela viac energie než ich chladničky.

Teraz sa však energia spotrebovaná obehovými čerpadlami zviditeľňuje. V súčasnej dobe sa zavádza nový systém označovania energetickej spotreby čerpadiel, ktorý bude majitelom nehnuteľností po celej Európe slúžit ako návod pri výbere obehových a cirkulačných čerpadiel. V Európe je inštalovaných približne 120 miliónov obehových čerpadiel, ktoré každoročne spotrebujú také množstvo energie ako všetky európske práčky dohromady - alebo viac, než koľko činí celková ročná spotreba energie v Dánsku

Nový systém označovania energetickej spotreby spôsobí, že sa záujem spotrebiteľov presunie na inteligentné čerpadlá, ktoré čerpajú len v prípade potreby, pričom využívajú iba nevyhnutne nutné množstvo energie.
Len u niekolkých typov čerpadiel dosiahne parameter energetickej spotreby kategóriu A. Dnešné klasické obehové čerpadlá, ktoré pracujú v tisícoch vykurovacích sústavách európskych domácností, budú zaradené do kategórie D, pretože pracujú 24 hodín denne pri konštantných otáčkach - bez ohľadu na skutočnú potrebu tepla.
aaaagrundfos_pumpbox.gif          aaaagra0460p_w_male.gif

Tento rok uvedie Grundfos na trh novú typovú radu obehových čerpadiel spadajúcich do energetickej kategórie A.

Okrem firmy Grundfos podpísali dohodu o zavedení systému označovania energetickej spotreby aj dánsky výrobca čerpadiel Smedegaard, nemecká čerpadlárska firma Wilo, švajciarska firma Biral a firma Circulating Pumps z Velkej Británie. Dohromady pokrývajú uvedení výrobcovia čerpadiel približne 80 % európskeho trhu obehových čerpadiel určených pre vykurovacie sústavy.

Systém označovania energetickej spotreby sa vzťahuje na celé územie Európskej únie. Jeho vytvorenie nebolo vôbec jednoduché, pretože požiadavky a zavedená prax pri realizácii vykurovacích sústav sa v jednotlivých európskych štátoch od seba značne líšia. Trvalo celé štyri roky, než sa podarilo vytvoriť kalkulačné metódy, podľa ktorých sa dá určiť, či predmetné čerpadlo spadá do tej či onej kategórie energetickej spotreby.


Viac informácii nájdete na stránkach www.grundfos.com a www.energyproject.com.

Kontakt
GRUNDFOS s.r.o.
Kutlíkova 17
821 05 Bratislava
02/5020 1411
gsk@grundfos.com
www.grundfos.com

Informácie o firme na portáli E-Filip
Vyžiadat dalšie podklady alebo informácie