Environmentálne materiály

Celostné hodnotenie stavebných materiálov sa vzťahuje na celý "životopis" výrobku - od získavania suroviny a produkcie až po  likvidáciu. Len takýto spôsob umožňuje presnú vžpoveď o ekologickej hodnote materiálu. Nezabúdajte aj na vplyv stavebného materiálu na kvalitu bývania.

Hodnotiace kritériá materiálu

Primárna spotreba energie - pri výrobe rozličných materiálov kolíše od 450 kWh/t v prípade dutej tehly, až po 72500 kWh/t pri hliníku. Popri primárnej energii potrevnej na výrobu stavebnej látky je nutné uvažovať o nákladoch na dopravu. Ak používate miestny, alebo regionálne vyrábaný materiál, pomáhate znižovať zaťaženie životného prostredia.

Spotreba surovín - domáci materiál, alebo obnoviteľné surovinové zdroje (napr. drevo) sú z prírodného hľadiska zmysluplnejšie, ako umelovyrábaný materiál s vysokými energetickými nákladmi. Opätovné využitie stavebných prvkov a recyklácia takisto znižuje spotrebu surovín.

Emisie škodlivých látok - vo všeobecnosti sú emisie škodlivín pri prírodnom materiáli podstatne nižšie, ako pri synteticky vyrábaných produktoch. Energeticky intenzívna výroba môže predovšetkým v prípade umelých látok predstavovať zdravotne škodlivých prídavkov. Napr. zmäkčovadlá, stabilizátory, ohňuvzdorné prostriedky.

Stavebný materiál má veľký vplyv na kvalitu bývania. Sotva sa niekomu podarí vyčarovať chladnými plochami (napr. keramické dlaždice, alebo kov) pocit tepelnej pohody v miestnosti. Vhodné sú skôr materiály s dobrým tepelným odporom, napr. drevo

stavebný materiál primárna spotreva energie [kWh/t]
dierovaná tehla

450

ľahká tehla

500

kremelinová, kameninová tehla 

550

cement

1000

vápno

1200

betón

250-300

železobetón

450-500

železo

3500

oceľ

8000

meď

15000

hliník

72500

Trvalo udržateľná budova

Pod týmto pojmom rozumieme systém, ktorý berie do úvahy bývanie založené na šetrení zdrojov energie a prostredia. Začína sa voľbou stavebného materiálu a končí interiérovým vybavením v súlade s ekonomicky a ekologicky šetrným prístupom. Stavebný materiál sa vyberá podľa stavebných a biologických hľadísk. Požiadavky na jeho tepelnú izoláciu sú vysoké.

Trvalo udržateľný spôsob výstavby sa neobmedzuje len na rodinné domy, ale realizujú sa projekty "lacného bývania" pre sociálne slabšie rodiny s kreatívnou spoluúčasťou obyvateľov.

Sociálne nízkonákladové bývanie však neznamená výstavbu "za nízkych nákladov", ale prevádzku budovy za minimálne náklady - čo sa odráža hlavne na nízkych nákladoch na spotrebu energie na vykurovanie, ohrev vody ap. 

Tehla

sa vyznačuje veľmi dobrými vlastnosťami, pokiaľ ide o klímu v miestnosti. Pomerom k objemovej hmotnosti je dobrá tepelná izolácia aj tepelný akumulátor.

Drevo

sa používa na výstavbu u nás už od pradávna. Pre svoje fyzikálne a mechanické vlastnosti má charakter univerzálneho materiálu. Dokáže vstrebať a vydať veľké množstvo vlhkosti - podporuje vynikajúcu atmosféru v miestnosti a vytvára "teplé" povrchy. K jeho nesporným výhodám patrí nízka objemová hmotnosť, pomerne vysoká pevnosť, ľahká opracovateľnosť, dobré tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Je energeticky málo náročné na pri ťažbe, spracovaní a doprave. Drevo sa znáša so všetkými materiálmy, ľahko sa teda kombinuje, je potrebné ho ošetriť ochrannými nátermi (nepoužívajte chemické prostriedky).

Hlina

Pri výrobe sa vyznačuje nízkou spotrebou energie, je miestne dostupná a lacná, ekologická ale náročnejšie spracovateľná. Do druhej svetovej vojny boli domy z nepálenej hliny (či už utláčanej alebo z nepálených tehál) pomerne bežné. Dnes sa začína na stavbách znovu objavovať .
Jej prednosti sú zrejmé: vytvára príjemnú atmosféru v interiéri - ľahko prijíma vlhkosť zo vzduchu, udržiava ju a spätne vydáva, vyrovnáva tepelné výkyvy, akumuluje teplo a tlmí hluk.
Hlinu možno využiť ako omietku, masívnu hlinenú tehlu, alebo výstuž drevených konštrukcií mixovanú s rôznym materiálom (slama, korok, drevo...).

Prírodný kameň

možno použiť mnohorakým spôsobom - vyznačuje sa neobmedzenou životnosťou, je dobrým tepelným akumulátorom a tlmí zvuk, avšak veľmi zlým tepelným izolantom.

Syntetické omietky

Pri ich výrobe z umelých živíc a organických rozpúšťadiel sa nedá vyhnúť emisiám škodlivín. Preto v interiéri je lepšie uprednostniť vápenato-sádrovú a pri vonkajších úpravách vápenato-cementovú omietku.

Vápenná malta

Tuhne na vzduchu, dobre reguluje vlhkosť, výroba a spracovanie je bezproblémové, no možno ju využiť len v interiéri. Výrobky s trasom (trasové vápno, trasový cement ap.) sú oproti tomu odolné aj proti vlhkosti a použiteľné aj vonku.

Cement

Zle reaguje na vlhkosť, a jeho výroba je energeticky intenzívna. Sadra je naproti tomu ľahko spracovateľná a nenáročná na výrobu. Dobre reguluje vlhkosť, no po stuhnutí sa rozpúšťa vo vode.