Dýchanie stien

Sprievodným javom zateplenia vonkajších stien budovy je nielen zvýšenie tepelného odporu konštrukcií, ale tiež zvýšenie jej difúzneho odporu , niekedy aj niekoľkonásobne.

Z daného faktu by malo vyplývať, že pre zabezpečenie dýchania obvodových konštrukcií treba uprednostniť izolačné materiály charakterizované malým difúznym odporom.

Výskumy , ktoré doložilo Združení EPS ČR na podporu predajnosti polystyrénu dokazujú , že v  prípade priemernej účinnosti ventilácie difunduje ( prechádza cez obvodové konštrukcie ) najviac 1% celkového prúdu vodnej pary odstraňovenej z obytnej miestnosti.

Z daného výskumu ďalej vyplýva, že na kvalitu priestoru vplýva účinná ventilácia v závislosti od  zdrojov produkujúcich vlhkosť v byte. V takom prípade nazáleží na paropriepustnosti obvodových stien.

Spracované podľa materiálov Združení EPS ČR 04/2006