Čo (ne)viete o ponuke Wüstenrot stavebnej sporiteľne

alebo Poznáte správnu odpoveď?

S tavebné sporenie je iba pre tých, ktorí chcú sporiť. OMYL

Wüstenrot stavebná sporiteľňa (linka: http://uver.wustenrot.sk) poskytuje okrem zaujímavého zhodnotenia vkladov aj tzv. medziúvery a stavebné úvery na financovanie bývania.

Zo stavebného sporenia, medzi-/úveru môžem financovať aj kúpu pozemku. SPRÁVNE

Popri najčastejších účeloch použitia prostriedkov zo stavebného sporenia akými sú kúpa, či výstavba bytu / domu, alebo rekonštrukcia a modernizácia bytových priestorov je možné z nasporených a úverových prostriedkov financovať aj kúpu pozemku a čo je tiež zaujímavé, financie je možné použiť aj na úhradu už existujúcich záväzkov (samozrejme spätých s bývaním).

Kto chce úver od stavebnej sporiteľne, musí mať už niečo nasporené. OMYL

Nielen hypotéky sú riešením financovania bývania pre tých, ktorí si nestihli našetriť aspoň aký-taký základ pre kúpu bytu, domu a pod. Wüstenrot stavebná sporiteľňa má už niekoľko rokov v ponuke obľúbené medziúvery (Akurát, Akurát plus, Akurát hypo) na urýchlené financovanie. Pre ich získanie nie je potrebné mať žiadne úspory, resp. počiatočný vklad a o čerpanie prostriedkov je možné požiadať takmer ihneď po uzavretí právoplatnej zmluvy o stavebnom sporení. Pritom medziúver môže byť poskytnutý až do výšky 100% hodnoty založenej nehnuteľnosti alebo, podľa výšky požadovanej sumy, aj bez zaručenia nehnuteľnosťou, príp. aj bez spoludlžníka, či ručiteľa.


Zvýši sa úročenie medziúveru /úveru, ak sa zmenia sadzby na finančnom trhu? OMYL

Úrokové sadzby medziúverov / stavebných úverov sú vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni garantované počas celej doby trvania medzi-/úveru až do jeho splatenia. Znamená to, že aj v prípade rastu úrokov na finančnom trhu sa klientovi výška mesačnej úverovej splátky nezvýši ani o korunu.


Môže klient, ktorý je zodpovedný a uhrádza vždy všetko načas, čerpať nejakú výhodu? SPRÁVNE

Na rozdiel od často len všeobecne deklarovaného prísľubu zvýhodnenia spoľahlivých klientov, Wüstenrot stavebná sporiteľňa (linka: http://uver.wustenrot.sk) uplatňuje takéto pravidlo aj v praxi. Klient s dobrou platobnou disciplínou môže získať medziúver / stavebný úver s výhodnejším úročením. Výhoda je teda veľmi konkrétna. Spoľahlivým klientom umožňuje znížiť ich celkové úverové náklady na princípe „spoľahlivé splácanie úveru = nižšie úroky“, a to nižšie o 1% až o 3,4% (v závislosti od zvoleného produktu). Odporúčame informovať sa o programe SPOĽAHLIVOSŤ.

Výhodnejší úrok je len pre tých, ktorí už boli klientmi Wüstenrot stavebnej sporiteľne (linka: http://uver.wustenrot.sk) ? OMYL

Dobrá správa pre všetkých, ktorí by chceli čerpať medziúver s výhodným úročením, už od 4,99%: medziúvery / úvery v rámci programu SPOĽAHLIVOSŤ sú v ponuke nielen pre doterajších klientov Wüstenrot stavebnej sporiteľne, ale pre všetkých, ktorí pravidelne splácali akýkoľvek čerpaný úver v inej finančnej inštitúcii, t.j. aj pre klientov komerčných bánk, iných stavebných sporiteľní, ŠFRB alebo leasingových spoločností.

Bývajte a nepreplaťte!

 

Efektívne sporenie, optimálne financovanie a pohodlné bývanie praje Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.


Viac na uver.wustenrot.sk (linka: http://uver.wustenrot.sk)