!Ceny energií

  • elektrická energia
  • plyn
  • drevo
  • uhlie
  • Porovnanie nákladov na energie

Elektrická energia


zse_eon_logo70.gif
Západoslovenská energetika, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
zákaznícka linka: 0850 111 555
e-mail: kontakt@zse.sk
web: www.zse.sk


zse_sadzby_beznaspotr.gif

  Jednotarifné sadzby  
sadzba D1 – skladba ceny
a) stálá mesačná platba
b) tarifa za spotrebovanú elektrinu
6,72 Sk/mesiac
4,54 Sk/kWh
sadzba D2 – skladba ceny
a) stálá mesačná platba
b) tarifa za spotrebovanú elektrinu
142,86 Sk/mesiac
3,24 Sk/kWh

  Dvojtarifné sadzby  
Sadzba  Popis

Vysoká tarifa
za elektrinu [Sk/kWh]

Nízka tarifa
za elektrinu [Sk/kWh]

Stála mesačná
tarifa
[Sk/mes]

D12

Spotreba VT
do 1254 kWh za rok

4,54

1,72

111,76

D22

Spotreba VT
nad 1254 kWh za rok

3,24

1,72

247,90


zse_sadzby_vykurovanie.gif

  D11  
Sadzba zložená z

Cena bez DPH

Cena s DPH

a) pevnej mesačnej platby podľa
hodnoty hlavného ističa*

b) VT za elektrinu [Sk/kWh]

b) VT za elektrinu [Sk/kWh]
7,50

1,578,93

1,87
  D aku  
Sadzba zložená z

Cena bez DPH

Cena s DPH

a) pevnej mesačnej platby podľa
hodnoty hlavného ističa*

b) VT za elektrinu [Sk/kWh]

b) VT za elektrinu [Sk/kWh]
3,75

1,534,46

1,82

*Pevná mesačná platba podľa hodnoty ističa v D11 a D aku

  Pevná mesačná platba  
Hodnota ističa

Cena bez DPH

 Cena s DPH

Istič do 3 x 25 A (1x25 A) [Sk/mes.]
Istič do 3 x 35 A [Sk/mes.]
Istič do 3 x 50 A [Sk/mes.]
Istič do 3 x 63 A [Sk/mes.]
Istič do 3 x 160 A [Sk/mes.]

336,26

471,64
668,15
851,57
1 659,47
400,15

561,25
795,10
1 013,37
1 974,77

› Informácie o Západoslovenskej energetike, a.s. a produktoch na eFilip.sk
Informácie o Západoslovenskej energetike, a.s. na www.zse.sk

 

Stredné Slovensko


Sadzba /
Bežná spotreba
Stála mesačná platba
[Sk/mesiac bez DPH]
Tarifa za spotrebovanú
energiu [Sk/mesiac bez DPH]
D1 51,52 5,30
D2 196,00 3,70

Dvojtarifná sadzba / bežná spotreba

Vysoká tarifa
[Sk/KWh bez DPH]
Nízka tarifa
[Sk/kWh bez DPH]
Stály mesačný
popl. [Sk bez DPH]
D13 bez operatívneho riadenia doby platnosti nízkej terify s víkendovým režimom 7,50 2,30 92,00
D14 s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s nižšou spotrebou elektriny 5,60 1,95 201,52
D24 s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify, s vyššou spotrebou elektriny 3,70 1,95 346,00

Sadzba / Vykurovanie Vysoká tarifa
[Sk/kWh bez DPH]
Nízka tarifa
[Sk/KWh bez DPH]
Stály mesačný
poplatok [Sk bez DPH]
D25 s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify s akumulačným vykurovaním a ohrevom TUV 3,70 1,25 Podľa hlav. ističa
D37 s operatívnym riadením doby platnosti NT, elektr. priamovýhrevné vykurovanie, nie je možné použiť pre akumulačné vykurovanie 5,00 1,35 Podľa hl. ističa
D38 bez operatívneho riadenia, odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním 5,00 2,70 Podľa hl. ističa
D39 bez operatívneho riadenia, odberné miesta s vyššou spotrebou v nízkej tarife 3,70 2,05 325
Stály mesačný poplatok pre sadzby D25 podľa zvoleného hlavného ističa
Hodnota hl.ističa pred elektromerom [A] do 3x25
1x25)
do 3x35 do 3x50 do 3x63 nad 3x65
Stála mesačná platba
[Sk/mesiac bez DPH]
447 600 800 1000 1300
  Ak odberateľ nemá hlavný istič pred elektromerom, účtuje sa mu pevná mesačná platba podľa hodnoty ističa do 35,1A do 3x50 A
Stály mesačný poplatok pre sadzby D37
Hodnota hl.ističa pred elektromerom [A] do 3x25
1x25)
do 3x35 do 3x50 do 3x63 nad 3x65
Stála mesačná platba
[Sk/mesiac bez DPH]
510 575 1050 1300 2700
  Ak ročná spotreba elektriny na odbernom mieste v nízkej tarife s veľkosťou hlavného ističa 10A-63A bude nižšia, ako 6000 kWh, pevná mesačná platba bez DPH je 1300 Sk
Stály mesačný poplatok pre sadzby D38
Hodnota hl.ističa pred elektromerom [A] do 3x25
1x25)
do 3x35 do 3x50 do 3x63 nad 3x65
Stála mesačná platba
[Sk/mesiac bez DPH]
510 575 1050 1300 2700Východné Slovensko

 

Sadzba Stála mes. platba [Sk/mesiac] Vysoká tarifa
[Sk/KW.h]
Nízka tarifa
[Sk/kW.h]
Určenie sadzby
Jednotarifné sadzby bez DPH
Standart mini 31,00 4,50 x Vhodná pri spotrebe elektriny do 1289 kWh/rok
Standart maxi 150,00 3,40 x Vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi, ak spotreba elektriny v čase platnosti VT je nižšia ako 1200 kWh/rok
Dvojtarifné sadzby bez DPH
AKU mini 200,00 4,50 1,80 Vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi, ak spotreba elektriny v čase platnosti VT je nižšia ako 1200 kWh/rok
AKU maxi 310,00 3,40 1,80 Najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi, ak spotreba elektriny v čase platnosti  VT je vyššia ako 1200 kWh/rok
Komplet

350,00
490,00
690,00
850,00
1700,00
3,90
1,90
Veľkosť hl. ističa / hranica spotreby v NT

do 3 x 25 A (1x25 A) / 25 000 kWh
do 3 x 35 A              / 30 000 kWh
do 3 x 50 A              / 35 000 kWh
do 3 x 63 A              / 50 000 kWh
do 3 x 160 A            / 80 000 kWh

Najmä pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním a pre odb. miesta s tepelným čerpadlomPlyn

Slovenský plynárenský priemysel

Viac informácií a komplexný cenník nájdete na médiách SPP a.s., Bratislava

Sadzba
podľa ročnej spotreby
Stála mes. platba
[Sk/mesiac vrátane DPH]
Sadzba za odobrané množstvo plynu
[Sk/m3 vrátane DPH]
D1 - 0 do 200 21,06 16,71
D2 - nad 200 do 1.700 119,24 10,82
D3 - nad 1.700 do 6.500 181,62 10,38
D4 - nad 6.500 271,86 10,21

Drevo

Palivové ihličnaté drevo 400 - 600 Sk/m3
Palivové listnaté drevo 600 - 800 Sk/m3
Štiepka listnaté drevo 800 - 1.000 Sk/t
Palivový odpad ihličnatý 200 Sk/m3
Palivový odpad listnatý 320 - 450 Sk/m3
Drevené brikety 3.200 - 3.500 Sk/t
Drevené pelety 3.500 - 4.000 Sk/t
*ceny sú za mernú jednotku bez DPH


Uhlie

  kocka1+2 orech 1 orech 2
Handlová 2.070 1.970 1.760
Cígeľ 1.845 1.800 1.665

priemer Slovenské hnedé uhlie 1.850
priemer Ostravské čierne uhlie 4.600
Koks Ostrava 5.000

* ceny sú bez DPH v Sk/t, pri odbere autom v podnikových predajniach jednotlivých o.z.

Porovnanie nákladov na energie

pre vykurovanie

V roku 2005 bude po úprave cien energií vykurovanie domov a bytov opäť drahšie. V rodinnom dome budú ročné náklady na teplo pri vykurovaní drevom približne 7.800 až 11.000 Sk (najlacnejšie vychádza vykurovanie ihličnatým drevom). Pri vykurovaní hnedým uhlím odhadujeme nárast cien na približne 23-tisíc Sk (cena s dopravou), pri kúrení plynom cena vyrastie z približne 25.000 na 39 000 Sk. Kúrenie elektrinou zdražie z približne 49 000 Sk, na 56.000 Sk.

  Ročná spotr. energie [GJ] Palivové drevo [Sk] Drevené brikety [Sk] Drevené pelety [Sk] Hnedé uhlie [Sk] Koks [Sk] Zemný plyn [Sk] El. energia
Byt 40 4.160 9.720 10.960 7.400 11.120 15.880 23.509
Rod. dom 100 10.400 24.300 27.400 18.500 27.800 38.700 56.402

- ceny sú vrátane 19% DPH
- zemný plyn D2 - ročný odber od 201 do 1700 metrov kubických
- zemný plyn D3 - ročný odber do 6 500 metrov kubických
- el. energia - sadzba D11 Západoslovenská energetika, a.s. - pre plne elektrifikovanú domácnosť s el. priamovýhrevným vykurovaním a el. ohrevom vody, v časti stáleho mesačného poplatku je uvažované s ročným limitom v NT 40 MW.h (28 MW.h pre byt). Spotreba na vykurovanie je počítaná v nízkej tarife, t.j. 20 hodín denne.
- koks OSTRAVA pri odbere autom v podnikových predajniach
- hnedé uhlie je počítané ako priemer z bane Handlová a Cígeľ, pri odbere v podnikových predajniach jednotlivých o.z., započítaná cena dopravy

Porovnanie nákladov na 1 GJ vyprodukovanej energie.

Nasledujúca tabuľka porovnáva ceny za GJ energie pri vykurovacích systémoch pre rôzne druhy použitého paliva, pri cenách v roku 2005. Toto porovnanie nákladov je orientačné, ceny energií a potreba vykurovania je v rôznych lokalitách slovenska odlišá, tabuľka nezohľadnuje investičné náklady na vybudovanie vykurovacieho zariadenia, náklady na skladovanie paliva, likvidáciu odpadu a pod.

Druh energie mj Cena za jednotku [Sk] Pevná mesačná platba [Sk] Výhrevnosť [GJ/jedn.] Účinnosť zdroja [%] Cena energie [Sk/GJ] Cena energie vrátane pevnej platby [Sk/GJ]
Paliv. drevo t 720 - 12,5 55 104 104
Drev. brikety t 3950 - 19 85 243 243
Drev. pelety t 4450 - 19 85 274 274
Hnedé uhlie t 3100 - 17 65 285 285
Koks t 6000 - 27 80 278 278
Zemný plyn D2 1000 m3 10820 119,24 33,84 85 376 412
Zemný plyn D3 1000 m3 10380 181,62 33,84 85 361 382
Elektr./ byt MWh 1700 385 3,6 100 472 588
Elektr./ rod. dom MWh 1700 765 3,6 100 472 564

- ceny sú vrátane 19% DPH
- zemný plyn D2 - ročný odber od 201 do 1700 metrov kubických
- zemný plyn D3 - ročný odber do 6 500 metrov kubických
- el. energia - sadzba D11 Západoslovenská energetika, a.s. - pre plne elektrifikovanú domácnosť s el. priamovýhrevným vykurovaním a el. ohrevom vody, v časti stáleho mesačného poplatku je uvažované s ročným limitom v NT 40 MW.h (28 MW.h pre byt). Spotreba na vykurovanie je počítaná v nízkej tarife, t.j. 20 hodín denne.
- koks OSTRAVA pri odbere autom v podnikových predajniach
- hnedé uhlie je počítané ako priemer z bane Handlová a Cígeľ, pri odbere v podnikových predajniach jednotlivých o.z., započítaná cena dopravySpoločnosť ECBA, s.r.o.nemôže ručiť za správnosť uvedených informácií. Všetky informácie tu uvedené sú čerpané z verejne dostupných zdrojov.