Akú "spotrebu" má Váš dom?

Určite viete, akú spotrebu má vaše auto na 100 km! Ale málokto vie, že sa dá jednoducho vypočítať aj spotreba Vášho domu, ktorá sa odzrkadľuje v množstve spotrebovanej tepelnej energie.
Vyplnením nasledujúcej tabuľky zistíte, koľko energie na vykurovanie spotrebujete za rok. Zatiaľ čo pri centrálnom zásobovaní teplom a pri vykurovaní elektrickou energiou vieme ročnú spotrebu energie určiť pomocou účtov priamo v kWh, pri ostatných zdrojoch tepla ako plyn, uhlie alebo drevo musíme spotrebu energie prepočítať podľa nižšie uvedených koeficientov.
V prípade, ak je príprava teplej vody už zahrnutá v celkovej spotrebe energie, mali by sme od nej odčítať cca. 1 000 kWh za každú osobu v domácnosti. Výslednú spotrebu vydelíme plochou vykurovaných miestností a získame tak našu konečnú spotrebu tepla na vykurovanie, podľa ktorej môžete váš dom zaradiť do jednej z tried energetickej hospodárnosti.

Dosaďte Vašu ročnú spotrebu energie na vykurovanie Vynásobte zadané hodnoty
Centrálne zás. teplom: podľa účtov za teplo (kWh/rok) ---> =        kWh/rok
Zemný plyn: podľa účtov za teplo (kWh/rok) ---> =        kWh/rok 
Vykurovací olej:     liter/rok x 10 kWh/liter =        kWh/rok 
Uhlie:                    kg/rok x 8 kWh/kg =        kWh/rok 
Drevo:                  kg/rok x 4 kWh/kg =        kWh/rok 
SPOLU =        kWh/rok 
Odpočítame potrebu energie na prípravu TÚV (cca. 1000 kWh na osobu) =        kWh/rok 
medzisúčet =        kWh/rok 
Vydelíme plochou bytu =        m2 
SPOTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE =        kWh/m2.rok 

aaaaspotrebadomu.jpg

aaaagraf_spotrebadomu.gif„Úspory energie – bezplatné energetické poradenstvo“

Máte záujem o dalšie informácie týkajúce sa úspory energií? Neváhajte a navštívte energetického poradcu v svojom krajskom meste v pobockách Wüstenrot stavebnej sporitelne v pondelok a stredu od 14:00 do 18:00. Skúsený energetický poradca poradí domácnostiam, bytovým družstvám, spolocenstvám vlastníkov bytov a širokej verejnosti v oblasti spotreby vody, zateplenia, vykurovania, výberu elektrospotrebičov a akýmikolvek problémami súvisiacimi so spotrebou energií.

Nezabudnite sa objednat na tel.c.: 02/593 000 91 alebo 0902 601 535.
Viac informácií nájdete na: www.usporyenergie.sk, www.e-filip.sk