Ako šetriť energiu elektrospotrebičmi

Na prevádzku elektrospotrebičov-podľa zariadenia domácnosti-sa minie väčšina spotrebovanej energie. Keďže je elektrina cennejšia než iné formy energie, sú náklady na jej výrobu vysoké. Preto už pri nákupe elektrospotrebičov dávajte pozor na nízku spotrebu energie. Energetický štítok, ktorý sa nachádza v prílohe ku kupovanému produktu, vám ihneď napovie, koľko energie spotrebič k svojej prevádzke potrebuje a do akej miery je úsporný v porovnaní s inými typmi.

Energetický štítok: rozdeľuje sa do 8 kategórií: od najnižšej spotreby, označenej písmenom A sýto zelenej farby, až po najmenej úsporné spotrebiče skupiny G červenej farby. Zelený indikátor znamená energetickú úspornosť, červený zas požieranie energie. Takéto požierače elektrickej energie bývajú len o málo lacnejšie. Často sa však paradoxne stretávame s opakom. Okrem toho rok po roku zvyšujú účet za elektrický prúd.

ÚSPORNÉ VARENIE
Elektrický sporák patrí medzi zariadenia s vysokou spotrebou, ročne až okolo 600kWh.Preto pri jeho kúpe dbajme na to,aby bola jeho spotreba čo možno najnižšia. Sporák s liatinovou platničkou je síce lacnejší,no na svoju prevádzku spotrebuje však viac elektrickej energie.Platničky sa dlhšie zahrievajú,majú menej regulačných stupňov a po ukončení ohrevu zostávajú ešte dlho horúce a toto teplo je stratové.Ich účinnos je cca 60%. Sporáky so sklokeramickou varnou doskou sú síce drahšie ale energeticky úspornejšie.Špirála,ktorá sa rozžeraví do červena,vyžaruje teplo priamo na dno nádoby.Ich účinnos dosahuje až 70%. Elektrickú rúru nie je potrebné vyhrieva zbytočne dlho pred začatím pečenia.Jedlo vkladajte do rúry hne po zhasnutí kontrolky termostatu,ke je dosiahnutá potrebná teplota. Hoci podiel spotreby energie na varenie nie je ve ký,aj tu sa dajú dosiahnu značné úspory.

STAČÍ, AK SI PRI VARENÍ OSVOJÍTE NÁSLEDUJÚCE RADY:
- Používajte pokrievku!Na varenie v hrnci bez pokrievky spotrebujete o 150 až 300% viac energie!Rovnako to platí pre elektrický a plynový sporák.Pokrievka totiž bráni úniku tepla potrebného na varenie.Časté nakúkanie do hrncov je neefektívne.
- Dná hrncov majú by rovné,najmä ak varíte na elektrickom sporáku.Veľkosť dna má byť rovnaká ako veľkosť varnej platne elektrického sporáka.Ak je hrniec menší a rozdiel je iba 3 cm,strata energie je až 30%.Pri plynovom sporáku treba veľkosť plameňa prispôsobi veľkosti dna.Zohrievanie vody, najmä na plyne,je ove a úsporne- jšie v tenkostennej nádobe. Tlakový hrniec je zvláš vhodný pri dlhotrvajúcej príprave jedál.Úspora energie predstavuje viac ako 50%. Tajomstvo úspory spočívav skrátení času varenia a v tom,že po dosiahnutí zodpovedajúceho tlaku možno zníži príkon.
- Šetrite vodou a využite všetko teplo. Používajte na varenie iba toľko vody, koľko jej nevyhnutne potrebujete.Ak zohrievate jeden liter vody tam,kde stačí štvrlitra, spotrebujete navyše 25%energie.Elektrický sporák zapínajte, keď je hrniec už na platni a vypínajte ešte pred koncom varenia. Správne používaná mikrovlnná rúra môže ušetri až 50% energie.
Moderné rúry na pečenie sú dnes kombinované s mikrovlnnou rúrou,čím sa pečenie,resp.varenie podstatne skracuje pri zachovaní rovnakej kvality za značnej úspory elektrického prúdu.

MODERNÉ PRÍSTROJE SÚ ÚSPORNÉ
Výrobcovia kuchynských prístrojov pochopili nevyhnutnosť hospodárenia s energiou. Špičkové výrobky majú podstatne nižšiu spotrebu energie(napr.chladničky a mrazničky až o 45%,automatické práčky o 20%menej vody a o 22% menej elektriny)v porovnaní spred desiatich rokov.Tieto skutočnosti berte do úvahy aj pri rozhodovaní sa o výmene starých spotrebičov za nové.

CHLADENIE A MRAZENIE
V tejto oblasti je spotreba elektrickej energie vysoká.Ten,kto vlastní mrazničku (ktorá spotrebuje menej energie než mraziaci box),nepotrebuje v chladničke špeciálny námrazník s troma hviezdičkami. Moderné chladiarenské zariadenia bývajú často vybavené systémami cirkulujúceho vzduchu alebo sústavami "no-frost".V takom prípade mraznička nie je potrebná,treba však kalkulova s tým,že takéto zariadenia majú spotrebu elektrickej energie väčšiu až o 35%.Poškodené tesnenia na chladničke treba čo najskôr vymeni .Teplý vzduch, ktorý sa takto dostáva dnu,sa musí opäť ochladiť . Ak si uvedomíme,že chladnička je pripojená na zdroj elektrického prúdu po celý čas svojho chodu, je ve mi dôležité všíma si už pri kúpe,ko ko elektrickej energie spotrebuje.

ZÁSADY PRE SPRÁVNE PREVÁDZKOVANIE CHLADNIČKY
- Chladničky sú konštruované tak, aby sa kompresor zapol hneď ,ako mu termostat "oznámi",že teplota v chladenom priestore stúpla nad nastavenú teplotu.Ako často sa bude termostat zapína ,závisí aj od nás samých.Potraviny do nej vkladajme až vtedy,ke ich teplota nie je vyššia ako teplota v miestnosti.Ak je jedlo teplejšie, nechajme honajprv vychladnú v studenej vode alebo na vzduchu a až potom vložme do chladničky.
- Dvere na chladničke a mrazničke otvárajme iba vtedy,keď je to nutné..
- Termostatom nastavujte vnútornú teplotu pod a obsahu chladničky. Pamätajte si,že zníženie teploty v chladničke o 2 °C,znamená zvýšenie spotreby elektrickej energie asi o 15%. Medzi jednotlivými potravinami nechávajte miesto pre cirkuláciu vzduchu.
- Pokiaľ chladnička nemá automatické odstraňovanie vnútornej námrazy,odstraňujte ju v pravidelných intervaloch.Námraza vo výparníku, hrubá 3 mm,môže znamena zvýšenie spotreby až o 75%.
- Ak je tesnenie na vonkajších dverách zničené,vymeňte ho. Investícia do nového tesnenia sa vám vráti už v priebehu dvoch mesiacov.

UMÝVAČKA RIADU
Ak je vaša rodina dvojčlenná a varíte ve mi málo,asi sa neoplatí uvažova o kúpe umývačky riadu.Ak však vašu domácnosť obýva viac udí a umývaním riadu trávite viac ako polhodinu denne, je úvaha o kúpe namieste.Čím menej vody spotrebuje zariadenie, tým lepšie.Zohrievanie vody si vyžaduje ve a energie, ktorá potom odchádza z domu spolu s odpadovou vodou.Len úsporné a plne naplnené prístroje si vyžadujú menej energie ako ručné umývanie.

ZÁSADY PRE SPRÁVNE PREVÁDZKOVANIE UMÝVAČKY RIADU
- Ak máte málo špinavého riadu,je lepšie umy ho ručne -nie však pod tečúcou vodou!
- Pri umývaní riadu v umývačkách a pri práčkach sa energia využíva najmä na zohrievanie vody,preto si zvoľte program s čo najnižšou teplotou.
- Po každom umytí odpojme zariadenie od elektrickej siete a od prívodu vody v porovnaní s klasickým umývaním riadu pod tečúcou vodou ušetrí umývačka približne 35 -60%elektrickej energie (pri spotrebe 1,1-1,8 kWh denne)-v štvorčlennej domácnosti môžete počíta s ročnou spotrebou elektriny asi 500 kWh.
- Ak umývačku riadu pripojíte na teplú vodu (napr.60 °C),usporíte až 50% elektrickej energie, ktorá by sa použila na ohrev vody.Skrátený umývací cyklus sa však môže podpísa na kvalite umytia.
- Dnešné zariadenia spotrebujú len 18-22 l vody na jeden cyklus,v porovnaní s ručným umývaním je to 4-krát menej.Úsporný program, ktorý umyje riad len v hornom koši,potrebuje len 15 litrov vody. Porovnanie spotreby elektrickej energie a vody pri ručnom umývaní riadu a pri použití umývačky:

PRANIE A SUŠENIE
Moderné automatické práčky majú až o polovicu nižšiu spotrebu ako staršie typy. Energeticky najúspornejšie modely sú vybavené elektronickým systémom, ktorý riadi priebeh celého pracieho cyklu -pranie,plákaniei odstreďovanie a zabezpečuje optimálnu spotrebu elektrickej energie,vody i pracích prostriedkov.Spotreba energie dosahuje pri najúspornejších typoch hodnotu okolo 1 kWh na 5 kg bielizne,spotreba vody býva 48 litrov.Automatické práčky strednej triedy spotrebujú 1,1-1,3kWh elektrickej energie a 65 -85 litrov vody na 5 kg bielizne. Ak používate sušičku,mala by mať práčka pri odstre ovaní minimálne 1 000 otáčok za minútu. Bielizeň,ktorá sa vyvára,potrebuje niekedy len 60 °C,aby sa pri praní docielili celkom uspokojivé výsledky.Kombinácia práčky a sušičky nepredstavuje optimálny výkon;pokiaľ je to možné, kúpte si tieto zariadenia radšej oddelene.Sušičky na vzduch spotrebujú o niečo menej energie než kondenzačné sušičky.Najúspornejšie však vysušíte bielizeň na čerstvom vzduchu.
Zapamätajte si,že hlavnou zásadou energeticky úsporného prania je využíva plnú kapacitu práčky.Niektoré pracie prášky umožňujú pra bielizeň pri menšej teplote vody,čím ušetríte energiu na jej zohrievanie. V súčasnosti sú na trhu práčky, ktoré sú až o 50%úspornejšie než tie,ktoré sa vyrábali v minulosti.Netreba v nich pra pri teplote 90°C, pri niektorých programoch stačí len 60 °C,čím ušetríme energiu na zohrievanie vody. Zníženie spotreby energie môžme docieli aj výberom vhodného pracieho prášku,ktorý umožňuje zníženie pracej teploty (napr.z 90 na 60 °C).

HLAVNÉ PRAVIDLÁ PRI POUŽÍVANÍ PRÁČKY
- Program predpierania použite len na skutočne silne znečistenú bielizeň.
- Plne využívajte objem práčky -perte v nej až vtedy,ak máte väčšie množstvo bielizne,ktoré zaplní práčku
- Správne voľte dávkovanie pracích prostriedkov.
- Ak má práčka program vo by polovičného množstva bielizne, využívajte ho -šetríte tým vodu i elektrickú energiu.
- Bežne špinavú bielizeň perte pri teplote 60 °C.


„Úspory energie – bezplatné energetické poradenstvo“

Máte záujem o dalšie informácie týkajúce sa úspory energií? Neváhajte a navštívte energetického poradcu v svojom krajskom meste v pobockách Wüstenrot stavebnej sporitelne v pondelok a stredu od 14:00 do 18:00. Skúsený energetický poradca poradí domácnostiam, bytovým družstvám, spolocenstvám vlastníkov bytov a širokej verejnosti v oblasti spotreby vody, zateplenia, vykurovania, výberu elektrospotrebičov a akýmikolvek problémami súvisiacimi so spotrebou energií.

Nezabudnite sa objednat na tel.c.: 02/593 000 91 alebo 0902 601 535.
Viac informácií nájdete na: www.usporyenergie.sk, www.e-filip.sk