60 vákuových kolektorov na bitúnku

Solárny systém pozostáva z 60-tich plochých vákuových kolektorov HELIOSTAR H400 - s celkovou kolektorovou plochou ca 120 m2. Kolektorové pole je umiestnené v dvoch radoch na voľnom priestore v susedstve objektu bitúnku, orientácia kolektorov JJV, sklon kolektorov 45°.

bitunok02big.jpg

Solárny systém je určený na ohrev úžitkovej vody pre bitúnok (denná potreba vody pre technologickú prevádzku bitúnku je cca 8.000 L vody o teplote 85°C). Kolektory predhrievajú denne vodu v dvoch 5.000 L stojatých zásobníkoch (celkovo 10.000 L vody), táto je v prípade potreby dohrievaná externým zdrojom (plynový kotol), na požadovanú teplotu.

  • očakávaný ročný energetický zisk systému: 65 000 kWh tepelnej energie
  • zníženie emisií skleníkových plynov, napr. CO2 až o 20 000 kg ročne
  • celkové zníženie spotreby zemného plynu v prevádzke bitúnku sa predpokladá o 50 až 60 percent
bitunok4.jpg bitunok5.jpg bitunok3.jpg
 

Realizácia stavby sa uskutočnila počas augusta a septembra 2008 s celkovými nákladmi vo výške 2 385 710 Sk, z toho dotácia z Environmentálneho fondu predstavovala 2,2 milióna korún. 

Solárne kolektory z THERMO/SOLARU prinášajú užívateľom zisk vo forme ušetrených nákladov na ohrev teplej vody a kúrenie. Pracujú spoľahlivo po väčšiu časť roka a prevádzkové náklady sú takmer nulové. Ich hodnota časom takmer neklesá, lebo majú overenú životnosť viac ako 30 rokov. THERMO/SOLAR má vlastný vývoj originálnych plochých vákuových kolektorov, ktorých je jediným výrobcom na svete. Tradične výborná kvalita výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny, robia firmu vysoko konkurenčnou na svetových trhoch. Paradoxne na Slovensku je počet inštalovaných kolektorov stále veľmi nízky, aj vďaka tomu, že pre domácnosti neexistuje investičná podpora na ich zavedenie.

Systém inštalovala firma ECBA s.r.o. Bratislava

Viac informácií:
www.solarnekolektory.sk, info@solarnekolektory.sk
www.thermosolar.sk