Podmienky používania

Prevádzkovateľ portálu eFilip.sk - ECBA, s.r.o., neručí za správnosť informácií uvedených na portáli, ani za prípadné škody spôsobené ich použitím. Väčšina informácií uvedených na portáli je chránená autorským právom. Šírenie, či ďalšie využitie informácií uvedených na portáli je možné len s písomným súhlasom prevádzkovateľa portálu, či iných držiteľov autorských práv.

Do diskusií je možné prispievať len pri akceptovaní nasledujúcich podmienok:

 1. diskutujúci v diskusiách vystupuje pod vlastným menom (resp. prezývkou),
 2. obsah diskusných príspevkov je v súlade so zameraním portálu – ktorým je v širšom zmysle problematika stavby, stavebníctva, energetiky a úspor energií,
 3. prevádzkovateľ portálu nezabezpečuje odpovede na diskusné príspevky a neovplyvňuje znenie diskusných príspevkov,
 4. prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo rozhodovať o vhodnosti diskusných príspevkov, odoprieť diskutujúcemu prístup a tiež diskusné príspevky čiastočne, alebo úplne zmazať bez upovedomenia diskutujúceho, ak sa tento uvedenými podmienkami neriadi, alebo:

  • diskutujúci vedome používa cudzie, alebo viacero mien (prezývok), alebo vystupuje pod cudzou, alebo viacerými identitami,
  • uvádza identitu iného diskutujúceho, či inej osoby (napr. telefónne číslo, či adresu) bez ich súhlasu,
  • obsah príspevku, alebo obsah stránky, na ktorú odkaz je uvedený v príspevku, sa nezhoduje so zameraním portálu, porušuje platné zákony a právne predpisy Slovenskej republiky (resp. miesta trvalého bydliska diskutujúceho), obsahuje neslušné, či hanlivé výroky, vulgarizmy,
  • príspevok bol vytvorený za účelom ohovárania, nactiutŕhania, alebo poškodenia dobrého mena osoby, či spoločnosti bez možnosti tejto sa brániť,
  • príspevok bol vytvorený jednoznačne za účelom propagácie konkrétneho produktu, alebo zjavne a otvorene propaguje, či navádza na konkrétny výrobok, službu, alebo spoločnosť, bez uvedenia širších súvislostí, ktoré by bolo možné považovať za poradenské,
  • rovnaký príspevok sa objavuje viac-krát, na rôznych miestach diskusií,
  • príspevok sa snaží poškodiť dobré meno portálu eFilip.sk, či jeho prevádzkovateľa, alebo inak portál, či prevádzkovateľa portálu poškodiť.


S informáciami týkajúcimi sa prevádzky portálu, s postrehmi a otázkami je možné obrátiť sa na prevádzkovateľa portálu prostredníctvom e-mailu: forefilip@gmail.com