Zlatá plaketa na CONECO pre HELUZ

30. ročník veľtrhu Coneco sa stal úspešným pre českého výrobcu tehál - spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. HELUZ totiž na tohtoročnom Conecu získal od odbornej 9-člennej poroty, ktorá posudzovala 30 prihlásených exponátov do súťaže, prestížne ocenenie Zlatá plaketa za exponát brúsený tehlový blok Supertherm 49 STI SB pre jednovrstvové obvodové tepelnoizolačné murivo, ktorý na veľtrhu v rámci svojho stánku vystavoval.

Pri použití celoplošnej tenkovrstvovej malty HELUZ SB C sa v murive z týchto blokov podarilo spojiť vynikajúce tepelnoizolačné parametre s vysokou pevnosťou, ktoré bolo možné predtým dosiahnuť len pri murovaní z blokov v pevnosti P15 na cementovú maltu. 

S touto jednovrstvovou konštrukciou je možné stavať niekoľkoposchodové stavby bez hľadania kompromisu medzi pevnosťou muriva a jeho tepelnoizolačnými schopnosťami. Túto technológiu ponúka na Slovensku ako jediná práve spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Technické parametre brúseného tehlového bloku Supertherm 49 STI SB:

  • rozmery (v mm): 247 x 490 x 249 (d x š x v)
  • objemová hmotnosť: 600 kg/m3
  • hmotnosť priemerná: 18,1 kg
  • pevnosť v tlaku:  8 MPa
  • požiarna odolnosť muriva s omietkou 2 x 15 mm: REI 180
  • orientačná vzduchová nepriezvučnosť: 48dB
  • tepelný odpor muriva v suchom stave bez omietok: 5,26m2K/W
  • výpočtová pevnosť muriva s celoplošnou maltou pre tenké škáry HELUZ SB C: 1,9 MPa

www.heluz.sk