Žiarsky výrobca je pripravený na zvýšené požiadavky trhov po skončení recesie

Takmer 1,5 milióna eur preinvestoval za posledných šesť mesiacov najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov - firma THERMO |SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom. Ukončil už modernizáciu lisovne kolektorových vaní a finišuje na inovácii montážnej linky na kolektory. Investície sú z cca jednej tretiny kryté zo štrukturálnych fondov EÚ a zvyšok z vlastných zdrojov a komerčných úverov. Firma si touto akciou zdvojnásobí svoje výrobné kapacity na cca 300-tisíc m2 slnečných kolektorov ročne. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Pokiaľ sa solárne trhy preberú z recesie, budeme môcť v priebehu krátkej doby dosiahnuť ďalšími investíciami výrobnú kapacitu až na úrovni vyše 500 - tisíc m2 slnečných kolektorov ročne a tým si posilniť svoju pozíciu medzi najväčšími európskymi výrobcami. Napriek recesii na najdôležitejších trhoch EU, hlavne nemeckom, THERMO|SOLAR uzavrel vlaňajší rok v čiernych číslach, predovšetkým vďaka rastúcej diverzifikácii predaja do stále väčšieho počtu krajín. Kladné výsledky firme umožnili pokračovať v rozbehnutých investičných aktivitách“, konštatoval M. Novák.
Ďalej poukázal na to, že aj keď zvýšenie výrobných kapacít neprinesie priamo vo firme zvyšovanie zamestnanosti, prinesie to synergický efekt v zamestnávaní u kľúčových subdodávateľov skla, profilov, tesnenia a v montážnych firmách. THERMO|SOLAR Žiar má už v súčasnosti 222 aktívnych zmluvných partnerov, čo sú malé firmy a živnostníci, ktorí sa zaoberajú montovaním solárnych systémov na Slovensku. Pri skromnom odhade to predstavuje zamestnanie pre viac ako 600 pracovníkov. 
THERMO |SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe a patrí do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami prípadne zahraničnými inštitúciami.
           THERMO |SOLAR v súčasnosti predáva na Slovensku cca 10% produkcie, zvyšok smeruje hlavne na európske trhy. Celkovo firma vyváža do 44 krajín sveta. Riaditeľ podniku M.Novák predpokladá, že export bude mať rovnaký podiel na produkcii aj po zvýšení kapacity podniku, pretože predpokladá rozbeh predaja v SR v dôsledku vlani zavedených dotácií. Kúpa solárnej zostavy na prípravu teplej vody pomocou slnečných kolektorov je aj v roku 2010 pre slovenských občanov výhodná, pretože štát aj v tomto roku poskytuje zvýšené dotácie, vo výške až 200 eur (6025 Sk) na m2 absorbčnej plochy slnečných kolektorov. V praxi to znamená, že dotácia pokryje až 35% z konečnej ceny solárnej zostavy na kľúč aj s montážou, pričom počas praxou potvrdenej životnosti na úrovni 30 rokov, sa solárny systém aj pri dnešných cenách energií niekoľkokrát zaplatí. Zariadenie ušetrí až 70% z nákladov na prípravu teplej vody pre domácnosti.
           ,,Podmienky na získanie štátnej dotácie sa nezmenili - s jedinou výnimkou a tou je od začiatku tohto roka povinnosť výrobcu doložiť štátnou skúšobňou v Piešťanoch potvrdený minimálny energetický zisk 525 kWh/m2 ročne vztiahnutý na absobčnú plochu. Táto podmienka sa prakticky zákazníka netýka, potvrdenie mu poskytuje výrobca. Zákazník musí získať sám iba 2 potvrdenia – z katastrálneho úradu, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú sa montuje solárna zostava a doklad o zaplatení daní z daňového úradu. Všetky ostatné potvrdenia môže nahradiť čestnými vyhláseniami, alebo mu ich dodajú montážnici. Kvôli 1000 a viac eurám dotácie sa to naozaj oplatí. Práve zavedenie dotácii vlani spôsobilo, že aj napriek kríze sa na Slovensku neprepadol trh so slnečnými kolektormi a ich predaj ostal na podobnej úrovni ako v minulých rokoch“, konštatoval M.Novák. Poukázal nato, že odkedy boli vlani zavedené dotácie na solárne zostavy a kotly na biomasu až doteraz Slovenská inovačná a energetická agentúra zaregistrovala cca 2000 žiadosti o dotáciu. Z toho sa dve tretiny žiadostí sa týkalo slnečných kolektorov. THERMO |SOLAR premietol zvýšené dotácie do akciových cien svojich výrobkov. Najlacnejší solárny systém pri dodávke na kľúč stojí len cca 2320 eur. Slúži na prípravu teplej vody v rodinných domoch, má 200 l zásobník pre 2-3 osoby