XELLA Slovensko získala 3.miesto v prestížnej súťaži Firma roka

Jedenáste výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky udelil v Bratislave ekonomický týždenník TREND. Medzi ocenenými firmami roka 2008 sa objavila aj spoločnosť XELLA Slovensko. Obsadila tretie miesto.

Toto ocenenie je o to významnejšie, že vzniká bez iniciatívy hodnotených firiem, lebo ich výber, rovnako ako hodnotenie, realizuje prestížny týždenník TREND nezávisle. Za uplynulé dva roky zvýšila spoločnosť XELLA Slovensko tržby o tri štvrtiny, pridanú hodnotu zdvojnásobila na vyše pol miliardy korún a stala sa tak najväčším výrobcom a dodávateľom stavebných a murovacích systémov na Slovensku.

Ocenenie týždenníka Trend a neustále sa zvyšujúci predaj výrobkov spoločnosti XELLA Slovensko poukazuje aj na fakt, že investori a realizátori veľkých a náročných projektov, ale aj stavebníci začali uprednostňovať výrobky s kvalitnými tepelnoizolačnými vlastnosťami a prihliadajú taktiež aj na ekologické hľadisko.