XELLA Slovensko - výsledky študentskej súťaže

V priestoroch exercičného domu kláštora v Marianke sa uskutočnilo v dňoch 19. - 20. februára zasadnutie poroty 13. ročníka študentskej súťaže a 5. medzinárodnej študentskej súťaže Xella 2007/2008 za prítomnosti poroty súťaže, predstaviteľov vypisovateľa súťaže XELLA Slovensko, XELLA Česká republika a zástupcov médií.