Vyhláška 630/2005 URSO

Vláda SR schválila Vyhlášku 630/2005, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla, teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste (pre bytové domy). Znenie Vyhlášky nájdete tu